"human beings" - Puolakielinen käännös

EN

"human beings" puolaksi

EN human beings
volume_up
{monikko}

human beings
volume_up
istoty ludzkie {feminiini mon.}
Human beings have a need for maintaining consistency of the apperceptive mass.
Istoty ludzkie czują potrzebę utrzymywania spójności masowego postrzegania.
I mean, this is literally human beings with super-human strength and abilities.
To są prawdziwe istoty ludzkie z nadludzkimi siłami i możliwościami.
What we really yearn for as human beings is to be visible to each other.
Istoty ludzkie chcą przede wszystkim być widzialne dla innych.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "human beings":

human beings

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "human beings" puolaksi

human substantiivi
Polish
human adjektiivi
beings substantiivi
being substantiivi
being adjektiivi
Polish
to be verbi

Esimerkkejä "human beings"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe know that we are optimized, as human beings, to do hard meaningful work.
Wiemy, że jako ludzie, jesteśmy zoptymalizowani do ciężkiej i pełnej sensu pracy.
EnglishUnnecessary trials are still taking place, both on animals and on human beings.
Wciąż wykonuje się zbędne testy zarówno na zwierzętach, jak i na ludziach.
English. - I am a Socialist, which means I believe that all human beings are equal.
na piśmie. - Jestem socjalistą, co oznacza, że wierzę, że wszyscy ludzie są równi.
EnglishIt has a highly negative impact on human beings, particularly on civilians.
Ma ona wielce negatywny wpływ na życie ludzkie, szczególnie na życie cywilów.
EnglishPeople are seen not as human beings, but as mobile factors of production.
Ludzi nie postrzega tu się jako istot ludzkich, ale mobilne czynniki produkcji.
EnglishMadam President, Commissioner, trafficking in human beings is a harsh reality in the EU.
Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz! Handel ludźmi to smutna rzeczywistość w UE.
EnglishAnd of course, we human beings are way out on the end of the distribution like the crows.
I oczywiście, my ludzie jesteśmy na końcu tej samej strony rozkładu co wrony.
EnglishThe other thing about human beings is that we love to be entertained.
Kolejną cechą, która charakteryzuje ludzi jest to, że uwielbiamy być zabawiani.
EnglishAs civilised people, we need to treat all these people like human beings.
Jako ludzie cywilizowani musimy traktować wszystkich przybyszów w sposób humanitarny.
EnglishI am moved by the view that we cannot behave unreasonably towards these human beings.
Porusza mnie pogląd, że nie możemy zachowywać się nierozsądnie w stosunku do tych ludzi.
EnglishThe illegal trafficking in human beings really should be viewed as present day slavery.
Nielegalny handel ludźmi trzeba naprawdę traktować jak współczesną formę niewolnictwa.
EnglishI believe that they are fighting against morality, fellow human beings and humanity itself.
Uważam, że walczą z moralnością, innymi istotami ludzkimi i z samą ludzkością.
EnglishAll this in done with (medicinal) products which are often harmful to human beings.
Takie efekty można osiągnąć za pomocą produktów (leczniczych) często szkodliwych dla ludzi.
EnglishIn other words, you have dissolved the barrier between you and other human beings.
Innymi słowy, zostaje rozmyta granica pomiędzy mną a innymi ludźmi.
EnglishThis is what is needed because we are talking about the dignity and rights of human beings.
Tego właśnie potrzebujemy, gdy w grę wchodzi godność i prawa istot ludzkich.
English'The Earth belongs to all human beings' is an approach that has moved me.
"Ziemia należy do wszystkich ludzi” to podejście, które mnie wzruszyło.
English. - Trafficking in human beings is one of the most horrific and serious crimes.
na piśmie. - Handel ludźmi jest jedną z najstraszniejszych i najpoważniejszych zbrodni.
EnglishPreventing trafficking in human beings is one of the challenges that the EU must overcome.
Zapobieganie handlowi żywym towarem jest jednym z wyzwań, którym UE musi stawić czoła.
EnglishIt is only one step from treating animals as objects to treating human beings as objects.
Od przedmiotowego podejścia do zwierząt tylko krok do przedmiotowego traktowania ludzi.
EnglishLet us stop crying crocodile tears and finally behave like responsible human beings.
Przestańmy ronić krokodyle łzy i wreszcie zacznijmy zachowywać się jak ludzie odpowiedzialni.