"house" - Puolakielinen käännös

EN

"house" puolaksi

volume_up
house {subst.}
PL
PL

EN house
volume_up
{substantiivi}

house (myös: home, residence)
If you build your house there, Martin Schulz, it will be a house built of straw.
Gdyby zbudował pan tam dom, panie pośle Schulz, byłby to dom na piasku.
So we all have in our head the perfect house, the American dream, which is a house, the dream house.
Więc wszyscy mają w głowie swój idealny dom, amerykański sen, czyli dom - dom marzeń.
Now Solomon purposed to build a house for the name of Jehovah, and a house for his kingdom.
Umyślił tedy Salomon budować dom imieniowi Pańskiemu, i pałac królewski dla siebie.
house (myös: kin, line, tribe)
Now these are the heads of their fathers' [houses], and this is the genealogy of them that went up with me from Babylon, in the reign of Artaxerxes the king:
A cić są przedniejsi z domów swych ojcowskich, i ród tych, którzy wyszli zemną z Babilonu za królowania króla Artakserksesa:
And when king David came to Bahurim, behold, there came out thence a man of the family of the house of Saul, whose name was Shimei, the son of Gera; he came out, and cursed still as he came.
I przyszedł król Dawid aż do Bahurym, a oto, stamtąd mąż wyszedł z rodu domu Saulowego, a imię jego było Semej, syn Giery; który wyszedłszy, idąc złorzeczył.

Esimerkkejä "house"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.
EnglishKarib Ltd, Karib House 63-65 Imperial Way Cr9 4qy Croydon, Surrey United Kingdom
Karib Ltd, Karib House 63- 65 Imperial Way Cr9 4qy Croydon, Surrey Wielka Brytania
EnglishPharos House Wye Valley Business Park Hay-on-Wye Hereford HR3 5PG United Kingdom
Pharos House Wye Valley Business Park Hay- on- Wye Hereford HR3 5PG Wielka Brytania
EnglishAnd Jeroboam said in his heart, Now will the kingdom return to the house of David:
I rzekł Jeroboam w sercu swem: Wnetby się wróciło królestwo do domu Dawidowego.
EnglishAt the same time, this House constantly demands increased expenditure at EU level.
Równocześnie jednak ta Izba stale domaga się zwiększenia wydatków na szczeblu UE.
EnglishThere is indeed a give and take in this House and everyone has their priorities.
W Parlamencie zawierane są istotnie kompromisy, a każdy ma swoje priorytety.
EnglishNow is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
Teraz ta Izba ma okazję zrobić coś, co jest słuszne, sprawiedliwe i właściwe.
EnglishWe do not agree with the way that this House manipulates the issue of human rights.
Nie zgadzamy się ze sposobem, w jaki ta Izba manipuluje kwestią praw człowieka.
EnglishThen this methodology will definitely be presented to this House and the Council.
Później metodologia ta zostanie ostatecznie przedstawiona tej Izbie i Radzie.
EnglishI hope the Minister does not believe the sanctimonious claptrap he read this House.
Mam nadzieję, że minister nie wierzy w świętoszkowate efekciarstwo w tej Izbie.
EnglishAnd Saul took him that day, and would let him go no more home to his father's house.
I wziął go Saul dnia onego, ani mu dopuścił, żeby się wracał do domu ojca swego.
EnglishNeatly, we see how the American's place is always in the wrong in this House.
Widzimy więc wyraźnie, że w oczach naszej Izby postawa Amerykanów jest zawsze zła.
EnglishSo far, after all, three groups in this House have worked exclusively on this.
W końcu, jak dotychczas trzy grupy w tej Izbie pracowały wyłącznie nad tym tematem.
EnglishOften the first time anyone saw what happened to their house was on Virtual Earth.
Wiele osób w Virtual Earth pierwszy raz zobaczyło, co się stało z ich domami.
EnglishAnd Jehoshaphat the king of Judah returned to his house in peace to Jerusalem.
A gdy się wracał Jozafat, król Judzki, do domu swego w pokoju, do Jeruzalemu,
EnglishAnd we walked into a house with a very special home video recording system.
Weszliśmy do domu wyposażonego w specjalny system nagrywania amatorskich filmów.
EnglishRegrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
Niestety idea ta nie przyciągnęła poparcia większości w Izbie lub w Radzie.
EnglishIn addition, tomorrow this House will be debating human rights violations in Russia.
Ponadto jutro będziemy debatować w tej Izbie nad łamaniem praw człowieka w Rosji.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, nothing in this House surprises me any more.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Nic już w tej Izbie mnie nie zdziwi.
EnglishIn addition, this House inspired more confidence than the European Central Bank.
Ponadto nasza Izba wzbudza większe zaufanie niż Europejski Bank Centralny.