"heavy" - Puolakielinen käännös

EN

"heavy" puolaksi

EN heavy
volume_up
{adjektiivi}

volume_up
ciężki {adj. maskuliini}
As humans, we are sensitive to where an object in our hand is heavy.
Jako ludzie czujemy, gdy trzymany przedmiot jest ciężki.
And then you put on your reserve, and then you put on your heavy rucksack.
Potem zakładasz zapas, potem ciężki plecak.
Many of us voted for the present compromise with a heavy heart.
Wielu z nas głosowało na rzecz osiągniętego właśnie kompromisu z ciężkim sercem.
heavy (myös: big, great, large, plentiful)
volume_up
duży {adj. maskuliini}
But the problem is that those conditions always involve heavy sacrifices for the workers.
Problem jednak polega na tym, że te warunki oznaczają duże ofiary dla pracowników.
The list includes a lot of well-intentioned, large and heavy presents.
Na liście znalazło się wiele dużych i ciężkich prezentów składających się z dobrych intencji.
Big companies can live with very heavy and difficult regulation.
Duże firmy mogą żyć z bardzo ciężkimi i trudnymi regulacjami.
heavy (myös: bold, chunky, corpulent, fat)
volume_up
gruby {adj. maskuliini}
With these heavy hitters in one place, security's gonna be insane.
Pewnie, ale biorąc pod uwagę te wszystkie grube ryby, ochrona będzie wściekła.
I would like to say that, in my view, this common register is not some kind of heavy animal which will threaten everybody.
Chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem taki wspólny rejestr nie jest swego rodzaju grubym zwierzem, który będzie zagrażać wszystkim.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "heavy":

heavy

Esimerkkejä "heavy"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishInstead of a pragmatic search for a solution, we have had heavy-handed rigidity.
Zamiast pragmatycznego poszukiwania rozwiązania mieliśmy zbyt sztywny rygor.
EnglishOtherwise, the legacy we leave to future generations will be a very heavy one.
W innym wypadku pozostawimy przyszłym pokoleniom bardzo ciężkie dziedzictwo.
EnglishAnd those dolphin parts had a huge load of PCBs, dioxins and heavy metals.
które następnie przedostawały się do organizmów ludzi ze spożywanym jedzeniem.
EnglishWe agree that nobody should compete while carrying around such a heavy burden.
Zgadzamy się, że nikt nie powinien być zmuszany do konkurowania z takim ciężarem u szyi.
EnglishFollowing heavy military intervention, the leaders of the demonstrators have surrendered.
Na skutek brutalnej interwencji militarnej przywódcy demonstrantów poddali się.
EnglishA stone is heavy, and the sand weighty; But a fool's vexation is heavier than they both.
Ciężkić jest kamień, i piasek ważny; ale gniew głupiego cięższy, niż to oboje.
EnglishIt seems that mopeds actually emit more particulates per second than heavy goods vehicles.
Zdaje się, że motorowery emitują więcej pyłów na sekundę niż pojazdy ciężarowe.
EnglishTo make matters worse, the heavy metals may cause serious air pollution.
Co gorsze, metale ciężkie mogą spowodować poważne zanieczyszczenie powietrza.
EnglishBut the problem is that those conditions always involve heavy sacrifices for the workers.
Problem jednak polega na tym, że te warunki oznaczają duże ofiary dla pracowników.
EnglishThis again means a need for heavy investment, and that makes cars more expensive.
To znowu oznacza potrzebę wielkich inwestycji i wzrost cen samochodów.
EnglishThe charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures (
Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (
EnglishHowever, this model is, unfortunately, coming under heavy pressure in the European Union.
Niestety model ten jest jednak poddawany w Unii Europejskiej znacznej presji.
EnglishThe difference between light crude and heavy crude -- well, it's about 14 bucks a barrel.
Różnica pomiędzy lekką ropą, a ciężką ropą wynosi około 14 dolarów za beczkę.
EnglishCome unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie;
EnglishWe can't do that today because solar panels are heavy, expensive and very inefficient.
Nie możemy zrobić tego dziś, ponieważ panele słoneczne są drogie ciężkie i mało wydajne.
EnglishAs a result of this, they have taken on extremely heavy economic and social responsibilities.
W efekcie przyjęły one niezwykle ciężkie zobowiązania gospodarcze i społeczne.
EnglishI am not able to bear all this people alone, because it is too heavy for me.
Nie mogę ja sam znieść wszystkiego ludu tego; bo to nad możność moję.
EnglishAnd you'll notice that there's a very heavy bias towards North America and Western Europe.
Zauważycie ogromną przewagę na rzecz Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.
English. - I voted with a heavy heart against this resolution.
na piśmie - Z żalem musiałem zagłosować przeciwko przyjęciu omawianej rezolucji.
EnglishWith these heavy hitters in one place, security's gonna be insane.
Pewnie, ale biorąc pod uwagę te wszystkie grube ryby, ochrona będzie wściekła.