EN

guard {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
guard (myös: watch)
The paramilitary Hungarian Guard has shown its violent face in Budapest.
Paramilitarna Straż Węgierska pokazała swoje brutalne oblicze w Budapeszcie.
The Coast Guard has been doing its best to rescue the missing people.
Straż przybrzeżna czyni wszystko, co w jej mocy, by ratować rozbitków.
Pilate said unto them, Ye have a guard: go, make it [as] sure as ye can.
Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcież, obwarujcie, jako umiecie.
If we lost one in every three cows in the winter, you know, the National Guard would be out.
Jeśli przez zimę stracilibyśmy co trzecią krowę, Gwardia Narodowa wyszłaby na ulice.
Unfortunately, the international forces were slow to act, with the exception of the Portuguese GNR (National Republican Guard).
Niestety międzynarodowe siły zbrojne zareagowały zbyt późno, poza Narodową Gwardią Republikańską w Portugalii.
So, I called back Major Heilshorn, who's the public affairs officer of the New Hampshire National Guard.
Oddzwoniłam do majora Heilshorn'a, oficera do spraw publicznych Gwardii Narodowej New Hanpshire.
There I am, walking past the guard gate and the guard stops and says, "Pasaporte, pasaporte," and with an M16 pointed at me.
Jestem tam, przechodzę przez bramę i strażnik zatrzymuje się i mówi: "Pasaporte, pasaporte" z M16 skierowanym w moją stronę.
The notorious thugs known as the Basij have now been incorporated into the Iranian Revolutionary Guard Corps, another sinister organisation.
Zbiry znane jako Basidż zostały teraz wcielone do kolejnej złowróżbnej organizacji, jaką jest irański Korpus Strażników Rewolucji.
guard (myös: watch)
guard
volume_up
garda {f} (rękojeści)
If we are to stay competitive we must not lower our guard in our dealings with partners but must respect the rules of fair and equitable international trade.
Jeżeli chcemy pozostać konkurencyjni, nie możemy obniżać gardy w działaniach z naszymi partnerami, lecz musimy przestrzegać zasad uczciwego i równego handlu międzynarodowego.
I would also like to remind my colleague that one of the purposes of the state is to guard the sanctity of private property.
Chciałbym również przypomnieć mojej koleżance, że jednym z celów państwa jest ochrona świętego prawa własności.
Hosted video as an enabler for third party guard force services such as sending security guards to control an incident.
Hosting wideo uruchamia usługi zewnętrzne związane z ochroną, takie jak wysłanie ochroniarzy w celu sprawdzenia zdarzenia.
Despite this, there were security guards stationed at both entrances 365 days a year until recently.
Mimo to do niedawna ochrona przy obu wejściach funkcjonowała tam 365 dni w roku.
and we had to hire a security guard and all these things.
Musieliśmy zatrudnić ochroniarza i tak dalej.
Hosted video as an enabler for third party guard force services such as sending security guards to control an incident.
Hosting wideo uruchamia usługi zewnętrzne związane z ochroną, takie jak wysłanie ochroniarzy w celu sprawdzenia zdarzenia.
Przed domem stoją ochroniarze.
2. Urheilu
guard
volume_up
kosz {m} (rękojeści)
3. Urheilu: "in boxing"
If we are to stay competitive we must not lower our guard in our dealings with partners but must respect the rules of fair and equitable international trade.
Jeżeli chcemy pozostać konkurencyjni, nie możemy obniżać gardy w działaniach z naszymi partnerami, lecz musimy przestrzegać zasad uczciwego i równego handlu międzynarodowego.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "guard":

guard

Esimerkkejä "guard"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe needle guard covers the needle after injection to prevent needle stick injury.
Po wykonaniu wstrzyknięcia osłonka igły osłania igłę, zapobiegając zranieniu igłą.
EnglishIt is so that we may guard against any form of revisionism, any historical untruth.
Taki, abyśmy strzegli się każdej formy rewizjonizmu, każdej nieprawdy historycznej.
EnglishThe needle guard will not activate unless you empty the pre-filled syringe.
Zabezpieczenie igły uruchomi się wtedy, gdy ampułko - strzykawka będzie opróżniona.
EnglishIf the needle guard is not activated, an incomplete injection may have occurred.
Jeśli zabezpieczenie igły nie uruchomi się, może to świadczyć o niepełnym wstrzyknięciu.
EnglishThis disease is an ongoing threat and we must not lower our guard against it!
Choroba ta jest ciągłym zagrożeniem i nie możemy usypiać naszej czujności!
EnglishOur main responsibility is for citizens' rights, and we must guard these rights.
Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za prawa obywatelskie i musimy stać na ich straży.
EnglishIt is essential to recognize that we should be on our guard against this risk.
Zasadnicze znaczenie ma to, abyśmy strzegli was przed tym zagrożeniem.
EnglishMembers of the so-called 'Hungarian Guard' took the oath a few days ago.
Członkowie tak zwanej "Straży Węgierskiej” kilka dni temu złożyli przysięgę.
EnglishFour for the fly swat and the rest for the ops room and no-one stands guard.
Cztery na klapkę na muchy a reszta na pomieszczenie operacyjne i nikt nie stoi na warcie.
EnglishEurope - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
Europa -i w tym momencie już zakończę - nie powinna tracić czujności również na tym froncie.
EnglishRemove the needle guard from the syringe needle and check for air bubbles in the syringe.
Zdjąć osłonę igły i sprawdzić, czy w strzykawce nie ma bąbelków powietrza.
English∅ Do not press the red button until the safety guard is fully retracted. ic ed
Należy przycisnąć półautomatyczny wstrzykiwacz do skóry, aby żółta osłonka zabezpieczająca tl
EnglishParliament should also play a guard dog role when it comes to the strength of the euro.
Parlament powinien również odgrywać rolę psa w odniesieniu do siły euro.
EnglishI do not believe that any of these issues should make us lower our guard.
Nie uważam, aby którakolwiek z tych anomalii miała skłonić nas do zmniejszenia czujności.
EnglishThe European Parliament will stand as a permanent guard upholding human rights.
Parlament Europejski niezmiennie stoi na straży praw człowieka.
EnglishHowever, for too long, we have mistakenly lowered the guard against tuberculosis.
Jednakże przez zbyt długi czas w sposób błędny zmniejszyliśmy czujność w odniesieniu do gruźlicy.
EnglishLet us guard against excessive stigmatisation of the 30% of the population who smoke.
Nie przesadzajmy ze stygmatyzacją 30% naszego społeczeństwa, bo taką liczbę stanowią palacze.
EnglishRemove the needle guard from the syringe needle and check for air bubbles in the syringe.
Ponownie włożyć osłonę na igłę i odłożyć strzykawkę z igłą na płaską t
EnglishWe have word from the Coast Guard that the bodies have been identified.
Mam informacje od Straży Nabrzeżnej że ciała zostały zidentyfikowane.
EnglishBut the captain of the guard left of the poorest of the land to be vinedressers and husbandmen.
Tylko z ubogich onej ziemi zostawił hetman żołnierski, aby byli winiarzami i oraczami.