EN grown
volume_up
{adjektiivi}

grown (myös: adult, big, grown-up)
volume_up
dorosły {adj. maskuliini}
And there it is kind of grown, at least one particular section of it.
Tutaj dorosły organizm, a raczej jedna z jego części.
Now why would a grown man appear before you wearing empty frames on his face?
Po co dorosły człowiek staje przed ludźmi w pustych oprawkach?
grown men didn't embrace one another, unless someone had died, and not always then; you shook hands
dorosły mężczyzna nie objąłby drugiego, chyba że na pogrzebie nawet wtedy nie zawsze; ściskało się dłonie

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "grown":

grown

Esimerkkejä "grown"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.
EnglishIn Mexico the impact on public and economic life has grown to a serious scale.
W Meksyku skala wpływu epidemii na życie publiczne i gospodarcze stała się poważna.
EnglishThe countries have actually grown apart from each other in the last ten years.
W okresie ostatnich dziesięciu lat nastąpiło faktyczne rozejście się krajów.
EnglishThis kind of organised crime has grown with the Union's enlargement to the east.
Taki rodzaj zorganizowanej przestępczości nasila się wraz z rozszerzaniem UE na wschód.
EnglishSince it was founded in 1957, the EU has grown from 6 member countries to 27 .
Od utworzenia UE w 1957 r. liczba państw członkowskich wzrosła z 6 do 27 .
English(Cheering) My parents were radicals -- (Laughter) who became, well, grown-ups.
(aplauz) Rodzice byli radykałami (śmiech) którzy stali się cóż, dorosłymi.
EnglishOver the last 10 to 20 years, specifically, violence against Copts has grown enormously.
Przemoc wobec Koptów ogromnie nasiliła się zwłaszcza w ciągu ostatnich 10-20 lat.
EnglishThe first question there is why China has grown so much faster than India.
Moje pierwsze pytanie brzmi: dlaczego Chiny rozwijają się szybciej niż Indie.
EnglishThey are all men and women who have grown up in the parliamentary tradition.
Wszyscy oni - mężczyźni i kobiety - wychowali się w krajach o tradycji parlamentarnej.
EnglishOn average, the E.U. has grown by one country per year since the end of the Cold War.
Średnio UE powiększała się o rocznie o jedno państwo od końca zimnej wojny.
EnglishMost people want to be able to live in the country in which they have grown up.
Większość ludzi chce możliwości życia w kraju, w którym się wychowali.
EnglishIn the fourteen years since 1996 the gambling market has grown dramatically.
W ciągu czternastu lat od roku 1996 rynek hazardu potwornie się rozrósł.
English(RO) The number, scope and severity of cyber attacks have grown in recent years.
(RO) Liczba, zakres i powaga cyberataków w ostatnich latach wzrosła.
EnglishHaving grown rapidly since 2005, this market is increasingly dependent on imports.
W związku z gwałtownym wzrostem od 2005 roku, rynek jest coraz bardziej zależny od importu.
EnglishThis problem has grown to such an extent that it can be called a new form of slavery.
Problem ten rozrósł się do takich rozmiarów, że można go nazwać nową formą niewolnictwa.
EnglishDrugs that are grown and produced in Afghanistan find their way onto the streets of Europe.
Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na ulice Europy.
EnglishHowever, the wine grown and produced in the Czech Republic also gets consumed there.
Jednakże winorośl uprawiana w Czechach i wino z niej produkowane jest również tam konsumowane.
EnglishWhen the fever subsides, they may rest and rejoin the grown-ups.
Po ustąpieniu gorączki, osoby te mogłyby się uspokoić i dołączyć do dorosłych.
EnglishSo we've been starting to make these available and it's grown to be very popular.
Zaczęliśmy ten dom oferować i stało się to bardzo popularne.
EnglishIn every country in Europe, unemployment has grown by leaps and bounds.
Bezrobocie wzrosło błyskawicznie we wszystkich państwach w Europie.