EN go-ahead
volume_up
{substantiivi}

1. Arkikielinen

You don't need to ask permission from anyone, you can just go ahead and do it, right?
Nie musisz zwyczajnie pytać się kogoś o pozwolenie, możesz zwyczajnie użyć swojego telefonu komórkowego, prawda?
On 22 October of the same year, the City of Frankfurt gave the go-ahead to start the preliminary construction work in the first quarter of 2008.
22 października tego samego roku władze miasta wydały pozwolenie na rozpoczęcie robót przygotowawczych w pierwszym kwartale 2008 r.
And they don't usually ask for permission; they just go ahead and do it, and then other Googlers join in, and it just gets bigger and bigger.
Zwykle nie proszą oni o pozwolenie; po prostu działają a pozostali pracownicy włączają się i projekt staje się większy i większy.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "go-ahead":

go-ahead
go ahead
English

Esimerkkejä "go-ahead"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
W rzeczywistości Komisja Handlu Międzynarodowego zdecydowała się mimo to procedować.
English. ~~~ If they're bored, they can go ahead.
Po prostu puszczają filmy, a jak się nudzą to przewijają nieistotne fragmenty.
EnglishAnd when they get really happy about this, we go ahead and stymie them.
I kiedy już są naprawdę zadowolone z tego, idziemy dalej i utrudniamy im zadanie.
EnglishThere is, therefore, a pressing need to go ahead with the debate on the new own resources.
Zatem coraz bardziej potrzebna jest debata w sprawie nowych zasobów własnych.
EnglishFirstly, let us go ahead with the tax, and then we will see how it is going to be implemented.
Najpierw zgódźmy się na ten podatek, a potem zobaczymy, jak zostanie wprowadzony.
EnglishWe now have rules on how to go ahead with the European Baccalaureate.
Mamy teraz przepisy na temat tego, jak postępować dalej z maturą europejską.
EnglishIt is unacceptable, in fact, to go ahead with advanced status.
Niedopuszczalne jest zatem, aby krajowi temu przyznany został specjalny status.
EnglishI am not going to take every blue card because we must go ahead with our discussion.
Nie wyrażę zgody na każde pytanie z niebieskiej karty, ponieważ musimy kontynuować naszą dyskusję.
EnglishIf you want to speak to make a point of substance, go ahead.
Jeżeli chce Pani wypowiedzieć się na temat naszej debaty, to proszę to zrobić.
EnglishNow to go ahead with this, we really need to understand chemical evolution of the universe.
Żeby móc kontynuować, musimy zrozumieć chemiczną ewolucję kosmosu.
EnglishOnce you find something you like, go ahead and install it to try it out.
Po znalezieniu odpowiedniego produktu zainstaluj go i wypróbuj.
EnglishIt would achieve some national pride, but not go ahead and build a weapon.
Będą mieli z czego być dumni, ale broni z tego nie zbudują.
EnglishThis is unacceptable and it is not an honest way if we want to go ahead with our European project.
Jest to niedopuszczalne i nieuczciwe, jeśli mamy dalej kontynuować nasz europejski projekt.
EnglishMr Salafranca, if you have a point of order, please go ahead.
Panie pośle Salafranca, jeżeli ma pan kwestię formalną, bardzo proszę.
EnglishToday, we are giving the go-ahead to the establishment of the European Asylum Support Office.
Dziś udzielamy zgody na ustanowienie Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej.
EnglishThe reform process has almost completely ground to a standstill, but the negotiations simply go ahead.
Proces reform został niemal kompletnie zatrzymany, ale negocjacje posuwają się naprzód.
EnglishSo if you want to lose, go ahead, but it is a shame, we will do...
Jeżeli więc chcą państwo przegrać, to niech robią państwo tak dalej, ale to wstyd, my zrobimy...
EnglishAnd if it isn't easily gotten, we'll go ahead and steal it.
I jeśli nie jest łatwa do zdobycia, posuwamy się dalej i ją kradniemy.
EnglishIf you can tell us what is happening with the Council's off-budget accounts, then please go ahead.
Jeżeli może nam pan powiedzieć, co się dzieje z pozabudżetowymi kontami Rady, proszę to zrobić.
EnglishWe cannot just go ahead and put our ideas on paper.
Nie możemy tak po prostu przeć naprzód, przelewając nasze pomysły na papier.