EN fellow
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

fellow (myös: colleague, friend, mate, compeer)
As my fellow Member has also said, we still need funds.
Jak powiedział kolega poseł potrzebujemy nakładów finansowych.
Our fellow Member, Jacques Toubon, called it Stalinist when it was adopted.
Kiedy była ona przyjmowana, nasz kolega poseł, pan Jacques Toubon, określił ją mianem stalinowskiej.
Still on milk, I agree with our fellow Member, Mr Tirolien.
W kwestii mleka zgadzam się z moim kolegą, posłem Tirolienem.
fellow (myös: fella, feller, johnny, guy)
volume_up
facet {m} [ark.]
There's one fellow out there, Van Praagh is his name, James Van Praagh.
Jest pewien facet, nazywa się James Van Praagh.
And the fellow in the vest there, Craig Toten, he has pushed forward to get documentation out to all the groups that are doing this.
Facet w kamizelce, Craig Toten, naciskał by dostarczyć dokumenty do wszystkich grup, które to robią.
fellow (myös: man, male)
An 18-year-old man stepped on a landmine and became one of the already numerous victims, among them Italian, Dutch and other European fellow citizens.
Osiemnastoletni mężczyzna wszedł na minę lądową stając się kolejną ofiarą, jakich jest już wiele, a wśród których są Włosi, Holendrzy i obywatele innych państw europejskich.
fellow (myös: adherent, limb, member)
He's a Leaders' Quest fellow, and that helps him with his work.
Teraz jest członkiem organizacji Leaders' Quest, i to pomaga mu w pracy.
What we must do, however, is respect our fellow men and women.
Musimy jednać szanować innych członków naszej ludzkiej rodziny.
The president is also stronger, as he/she has the power to dismiss fellow Commissioners.
Wzmacnia się również pozycja przewodniczącego Komisji − może on nakazać członkowi kolegium rezygnację ze sprawowanej funkcji.
fellow (myös: character, guy, person, chap)
fellow (myös: stipendist)

2. Arkikielinen

fellow (myös: chap)

3. Koulutus, Britannian-englanti

fellow
volume_up
wykładowca na uniwersytecie [sel.]
fellow (myös: lecturer)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "fellow":

fellow

Esimerkkejä "fellow"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishA fellow Member is still waiting for Commissioner Reding's reply to a question.
Jeden z posłów nadal oczekuje, by komisarz Reding odpowiedziała na jedno z pytań.
EnglishMr President, I would like to welcome Commissioner Kallas and my fellow Members.
Panie przewodniczący! Pragnę powitać komisarza Kallasa oraz kolegów posłów.
EnglishI should like to thank my fellow Members for their most constructive cooperation.
Chciałbym podziękować kolegom posłom za ich bardzo konstruktywną współpracę.
EnglishWe are on a slippery slope here; our fellow Member Mr Farage would be delighted!
Kroczymy niebezpieczną drogą, co powinno cieszyć naszego kolegę, pana posła Farage'a.
EnglishWe stand next to our fellow citizens; we are involved in their day-to-day problems.
Jesteśmy blisko naszych obywateli, uczestniczymy w ich codziennych problemach.
EnglishI would like to thank the rapporteur, who has done a good job, and my fellow Members.
Chcę podziękować sprawozdawcy, który wykonał dobrą robotę, oraz szanownym posłom.
EnglishSuspicion of our fellow men has dominated relations between the countries of Europe.
W kontaktach między europejskimi krajami dominowała podejrzliwość naszych rodaków.
EnglishMoreover, what I have heard from some fellow Members here is deeply worrying.
Dodam, że to, co usłyszałem tu od niektórych posłów jest głęboko niepokojące.
EnglishI am waiting for the show of hands by Madam President and my fellow Members.
Oczekuję, że podniesie rękę pani przewodnicząca oraz panie i panowie posłowie.
EnglishThis has caused many fellow Members and officials a lot of stress and anxiety.
Są one powodem stresu i niepokoju dla wielu koleżanek i kolegów oraz dla urzędników.
EnglishHowever, neither must we simply shut up, as many fellow Members would like.
Nie możemy jednak także zachować milczenia, co chciałoby uczynić wielu posłów.
EnglishI cannot understand why certain fellow Members do not want to protect fishermen.
Nie mogę zrozumieć, dlaczego niektórzy posłowie nie chcą chronić rybaków.
EnglishFinally, as many of my fellow Members have already said, we must speak with one voice.
Wreszcie, jak podkreślało wielu moich kolegów posłów, musimy mówić jednym głosem.
EnglishI would like to thank our fellow Member, Mr Fleckenstein, for this information.
Chciałbym podziękować naszemu koledze, panu posłowi Fleckensteinowi, za tę informację.
EnglishWe are independent to deliver price stability to 330 million fellow citizens.
Mamy niezależność w celu zapewnienia 330 milionom obywateli stabilności cen.
EnglishLet us show solidarity with both Greece, our fellow Member State, and with the FYROM.
Wykażmy solidarność zarówno z Grecją, naszym państwem członkowskim, jak i z FYROM.
EnglishOur fellow citizens now expect us to support them by matching our words with actions.
Nasi obywatele oczekują od nas wsparcia poprzez działania towarzyszące słowom.
EnglishMr President, Mr Barnier, I would like to respond to my fellow Member's remarks.
Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu Barnier! Pragnę odpowiedzieć na uwagi pani poseł.
EnglishI hope that you, my fellow colleagues, will vote on this legislation on Thursday.
Drodzy koledzy! Mam nadzieję, że w czwartek zagłosujecie za przyjęciem tych przepisów.
EnglishI will not take issue with the statistical data that my fellow Members are giving you.
Nie zgodzę się z danymi statystycznymi przytaczanymi pani przez moich kolegów.