"esprit" - Puolakielinen käännös

EN

"esprit" puolaksi

volume_up
esprit {subst.}

EN esprit
volume_up
{substantiivi}

1. Korkea-arvoinen

esprit (myös: gag, humor, jest, joke)

Esimerkkejä "esprit"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe therefore need to create an EU diplomatic culture and an EU esprit de corps.
W związku z tym musimy stworzyć unijną kulturę dyplomatyczną oraz unijny esprit de corps.
EnglishAdverse events reported in the ESPRIT trial are listed in Table 3.
Zdarzenia niepożądane występujące w badaniu ESPRIT wymienione są w Tabeli 3.
EnglishIn the ESPRIT trial, a similar benefit at 30 days was seen.
W badaniu ESPRIT zaobserwowano podobne, korzystne działanie w okresie 30 dni.
EnglishWe have laid the ground for an inclusive service that is based on equality and an esprit de corps.
Stworzyliśmy podstawy integracyjnej służby opartej na równości i na duchu koleżeństwa.
EnglishBut, I know myself too, I feel this virtual esprit de corps, if you will, with all of them.
I ja także czuję tą wirtualną jedność z nimi wszystkimi.
EnglishThey must work together, create a common esprit de corps and overcome divisive competition.
Strony te powinny współpracować ze sobą w duchu wzajemnej solidarności, zaprzestając konkurencji wywołującej podziały.
EnglishThis summer, the Commission will be presenting a new profile for the Esprit programme, to achieve more targeted investment.
Tego lata Komisja zaprezentuje nowy profil programu Esprit, aby zapewnić większą celowość inwestycji.
English(Laughter) But we also value esprit de corps and the ability to diplomatically resolve inter-personal conflict while under great stress in remote locations.
(Śmiech) Ale cenimy też ducha koleżeństwa oraz umiejętności interpersonalne w sytuacjach odosobnienia.
EnglishThe Council adopts decision on the European strategic programme for research and development in information technology (Esprit).
Rada przyjmuje decyzję w sprawie europejskiego programu strategicznego na rzecz badań i rozwoju w dziedzinie technologii informacyjnych (Esprit).
EnglishI attach great importance to the development of team spirit and esprit de corps and to the quest for close ties with national audit offices.
Zwracam szczególną uwagę na wytworzenie się ducha zespołowego i esprit de corps oraz dążenia do nawiązania ścisłych stosunków z krajowymi organami audytowymi.
EnglishI believe you have greatly adorned this Chamber with your Portuguese Presidency ties, and you have generated an esprit de corps in the Council that we should never have thought possible.
Myślę, że upiększył pan tę Izbę krawatami prezydencji portugalskiej i wytworzył w Radzie taki esprit de corps, który nie wydawał nam nigdy możliwy.