EN

drive {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
(Laughter) We don't have the Enterprise, but we've got an ion drive now.
(Śmiech) Nie mamy Enterprise, ale mamy napęd jonowy.
~~~ Już mamy napęd jonowy.
Wciąż mam napęd i wizję.
drive (myös: urge)
Foremost, I have come to think that romantic love is a drive, a basic mating drive.
Przede wszystkim, zaczęłam postrzegać miłość jako popęd, pierwotny popęd do łączenia się w pary.
One is the sex drive: the craving for sexual gratification.
Pierwszy to popęd seksualny: potrzeba zaspokojenia.
And I think that the sex drive evolved to get you out there, looking for a whole range of partners.
Popęd wyewoluował, by wyciągnąć nas z domu w poszukiwaniu partnerów.
2. "to become famous"
drive (myös: urge)
volume_up
parcie {n} [ark.] (na szkło)
3. ATK
(Laughter) We don't have the Enterprise, but we've got an ion drive now.
(Śmiech) Nie mamy Enterprise, ale mamy napęd jonowy.
~~~ Już mamy napęd jonowy.
Wciąż mam napęd i wizję.
drive (myös: station)
In my homeland, Sweden, the last filling station on a drive to the north is in Uppsala, which is in the middle of the country.
W mojej ojczyźnie, Szwecji, ostatnia stacja w drodze na północ jest w Uppsali, która znajduje się w środku kraju.
So if you're driving on the freeway and you want to know where's the next gas station, you have a map to tell you that that gas station is down the road.
Więc jeśli podróżując autostradą chcecie dowiedzieć się, gdzie jest najbliższa stacja benzynowa, macie mapę, według której stacja jest na końcu drogi.
But at least here I drive a car that is powered by biofuel, and its only disadvantage is that I need to go to a service station much more often, but I do not mind this.
Jednakże przynajmniej tutaj prowadzę samochód napędzany biopaliwem, a jego jedyną wadą jest fakt, iż o wiele częściej muszę odwiedzać stację diagnostyczną, jednak nie przeszkadza mi to.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "drive":

drive

Esimerkkejä "drive"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHydrogen fuel cells are one of the promising experimental vehicle drive systems.
Wodorowe ogniwa paliwowe są jednym z obiecujących systemów napędowych pojazdu.
EnglishWe have to examine the reasons and the drive that bring these people into Europe.
Musimy zbadać przyczyny i siłę napędową, która przyciąga tych ludzi do Europy.
EnglishIn the next few years, we are going to gradually drive back these emissions to zero.
W najbliższych paru latach mamy zamiar stopniowo zredukować tę emisję do zera.
EnglishThey will discourage excessive consumption, and they will drive efficiency.
Zniechęcają one do nadmiernej konsumpcji, a jednocześnie są motorem efektywności.
EnglishPatheon UK Limited Kingfisher Drive Covingham Swindon, Wilts SN3 5BZ United Kingdom
Patheon UK Limited Kingfisher Drive Covingham Swindon, Wilts SN3 5BZ Wielka Brytania
EnglishIrbesartan BMS is unlikely to affect your ability to drive or use machines.
Irbesartan BMS nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.
EnglishAnd here you have just the number of songs that can be stored on a hard drive.
A tutaj widzicie liczbę piosenek, które mogą być zapisane na twardym dysku.
EnglishNo studies on the effects on the ability to drive and use machines have been performed.
do Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów
EnglishNo studies on the effects on the ability to drive and use machines have been performed.
Brak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
EnglishThe effect of Kepivance on the ability to drive or use machinery is not known.
Nie jest znany wpływ leku Kepivance na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.
EnglishIt is tragic that poverty and desperation should drive people to sell their organs.
To straszne, że bieda i desperacja skłaniają ludzi do sprzedawania własnych narządów.
EnglishThe necessary change will grow out of this struggle and its drive towards progress.
Z walki tej powstanie konieczna odpowiedź i dążenie do koniecznego postępu.
EnglishAnd then, finally, all suited up for the 90-minute drive to Copper Mountain.
I ostatnie, w pełnym rysztunku przygotowany na 90-minutową drogę do Copper Mountain.
EnglishThis may affect your ability to drive or operate any tools or machinery.
Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi narzędzi lub maszyn.
EnglishIt is not known whether Cyanokit affects the ability to drive or use machines.
Nie wiadomo, czy lek Cyanokit wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
EnglishNo studies on the effect on the ability to drive and use machines have been performed.
Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.
EnglishIn Denmark, we will drive all the cars in Denmark from windmills, not from oil.
W Danii energia dla samochodów będzie pochodzić z wiatraków, nie z ropy.
EnglishAnd Cape Cod, there are idyllic roads, and all of us can drive in this room.
Cape Code ma naprawdę bajeczne drogi - wszyscy w tej sali mają prawo jazdy.
EnglishWe can only drive it underground. ~~~ We can't make our kids passive again.
Nie powstrzymamy działalności dzieci, możemy ją tylko zepchnąć do podziemia.
EnglishThat is why it also makes a difference whether I drive a large car or a small car.
Z tego samego powodu inaczej jest, jeśli jeżdżę dużym i małym samochodem.