EN to dramatise
volume_up
{verbi}

1. "enact, depict", Britannian-englanti

to dramatise (myös: to depict, to feature, to give, to introduce)
volume_up
przedstawiać {vb:n imp.}

2. "make dramatic", Britannian-englanti

to dramatise (myös: to dramatize)
volume_up
dramatyzować {vb:n imp.}
I would say this, however: 'Do not over-dramatise!
Powiem jednak tak: " Nie dramatyzujmy nadmiernie!
Today, we can dramatise the situation; it is true that there are worrying situations, that the crisis is not yet over, and that it has consequences.
Możemy dziś dramatyzować sytuację. To prawda, że bywają sytuacje niepokojące, że kryzys się nie zakończył i że mamy do czynienia z jego skutkami.
I hope we can do this without dramatising it, but rather evaluate it and look at it from a scientific and evidential point of view.
Mam nadzieję, że uda się nam uniknąć dramatyzowania problemu, że będziemy raczej umieli ocenić sytuację i przyjrzeć się jej z naukowego i dowodowego punktu widzenia.
to dramatise (myös: to dramatize)
to dramatise (myös: to dramatize)
volume_up
udramatyzować {vb:n perf.}
to dramatise (myös: to dramatize)
to dramatise (myös: to dramatize)
volume_up
robić dramat z {v.} [halv.]
to dramatise
volume_up
udramatyczniać {vb:n perf.}

3. "for radio", Britannian-englanti

4. Teatteri: "play, novel, short story", Britannian-englanti

to dramatise (myös: to dramatize)
volume_up
dramatyzować {vb:n imp.}
I would say this, however: 'Do not over-dramatise!
Powiem jednak tak: " Nie dramatyzujmy nadmiernie!
Today, we can dramatise the situation; it is true that there are worrying situations, that the crisis is not yet over, and that it has consequences.
Możemy dziś dramatyzować sytuację. To prawda, że bywają sytuacje niepokojące, że kryzys się nie zakończył i że mamy do czynienia z jego skutkami.
I hope we can do this without dramatising it, but rather evaluate it and look at it from a scientific and evidential point of view.
Mam nadzieję, że uda się nam uniknąć dramatyzowania problemu, że będziemy raczej umieli ocenić sytuację i przyjrzeć się jej z naukowego i dowodowego punktu widzenia.
to dramatise (myös: to dramatize)
volume_up
udramatyzować {vb:n perf.}

5. Teatteri: "adapt", Britannian-englanti

to dramatise (myös: to dramatize)
to dramatise (myös: to dramatize)

6. Elokuva & TV: "play, novel, short story", Britannian-englanti

to dramatise (myös: to dramatize)
volume_up
ekranizować {vb:n imp.}
to dramatise (myös: to dramatize)
volume_up
zekranizować {vb:n perf.}
to dramatise (myös: to dramatize)
to dramatise (myös: to dramatize)

Esimerkkejä "to dramatise"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI would say this, however: 'Do not over-dramatise!
Powiem jednak tak: " Nie dramatyzujmy nadmiernie!
EnglishAnd to that end, we would be best advised not to over-dramatise the occasional focus on individual balancing measures, or accumulations of them.
Nic nie jest tak niestosowne, jak dramatyzowanie występującego sporadycznie koncentrowania się na poszczególnych środkach wyrównawczych lub ich sporadycznego nagromadzenia.