"domain" - Puolakielinen käännös

EN

"domain" puolaksi

volume_up
domain {subst.}

EN domain
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

domain (myös: province)
Matters not falling within the European domain include education, culture and citizenship.
Poza domeną europejską pozostają kwestie takie jak edukacja, kultura i obywatelstwo.
What's happening there is that the whole domain of creativity is expanding.
Cała domena twórczości rozszerza się.
Make sure that your domain is resolving correctly and try again.
Sprawdź, czy domena jest prawidłowo rozpoznawana i ponów próbę.
domain (myös: area, arena, branch, field)
Therefore, there is much at stake here in this domain and that is important.
Dlatego też w tej dziedzinie jest wiele do stracenia i to jest ważne.
We believe that measures at national level are more appropriate in this domain.
Uważamy, że bardziej wskazane jest podejmowanie środków w tej dziedzinie na szczeblu krajowym.
This may not be your domain, but perhaps you could tell us, anyway, whether you have begun tackling this or not.
Zapewne nie jest to pańska dziedzina, być może jednak mógłby nam Pan powiedzieć, czy problem ten zaczęto rozwiązywać, czy nie.

2. ATK

domain
Matters not falling within the European domain include education, culture and citizenship.
Poza domeną europejską pozostają kwestie takie jak edukacja, kultura i obywatelstwo.
What's happening there is that the whole domain of creativity is expanding.
Cała domena twórczości rozszerza się.
Make sure that your domain is resolving correctly and try again.
Sprawdź, czy domena jest prawidłowo rozpoznawana i ponów próbę.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "domain":

domain

Esimerkkejä "domain"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThere are several potential causes of unexpected cross-domain URL selection.
Istnieje kilka możliwych przyczyn nieoczekiwanego wyboru URL-a z innej domeny.
EnglishIt starts in a practical manner with works that are already in the public domain.
Jako etap początkowy w sprawozdaniu wskazano dzieła należące już do domeny publicznej.
EnglishTo submit a template to your domain template gallery, just follow these steps:
Aby przesłać szablon do galerii szablonów w swojej domenie, wykonaj następujące czynności:.
EnglishThis report has yet to be published and put out into the public domain.
Sprawozdanie to jeszcze nie zostało opublikowane i przedstawione na forum publicznym.
EnglishTherefore, there is much at stake here in this domain and that is important.
Dlatego też w tej dziedzinie jest wiele do stracenia i to jest ważne.
EnglishWe believe that measures at national level are more appropriate in this domain.
Uważamy, że bardziej wskazane jest podejmowanie środków w tej dziedzinie na szczeblu krajowym.
EnglishThose waves have frequencies in infrasound domain, the sound actually nobody knows, domain.
To fale o częstotliwościach w zakresie niesłyszalnych dla nas infradźwięków.
EnglishNote that you shouldn't include a space between the site: operator and your domain name.
Pamiętaj, aby nie wstawiać spacji między operatorem site: a nazwą domeny.
EnglishSome hosting misconfigurations may cause unexpected cross-domain URL selection.
Niektóre błędy w konfiguracji hostingu mogą powodować nieoczekiwany wybór URL-a z innej domeny.
EnglishCommon mistakes include filtering domain names when directories are expected.
Typowe błędy polegają na filtrowaniu nazw domen zamiast katalogów.
EnglishThe current system of domain names and registrations works brilliantly.
Funkcjonujący obecnie system nazw domen i rejestracji działa doskonale.
EnglishLet us remember, in this respect, that the Union is not doing anything new in this domain.
Pamiętajmy, że w tym zakresie Unia Europejska nie czyni niczego nowego.
EnglishYour submitted template will appear within your domain tab and the My Templates tab.
Przesłany szablon zostanie wyświetlony na karcie Twojej domeny, a także na karcie Moje szablony.
EnglishAll it takes for example in the sound domain, is exposure to sound.
Jedyne, czego trzeba, np. w kwestii dźwięku to odbiór tychże dźwięków.
EnglishDon't have an email address on the same domain as your content?
Najpierw do swojej witryny lub strony należy dodać link do profilu Google.
EnglishAnd most of what we know about regret comes to us out of that domain.
A większa część z tego, co wiemy o żalach pochodzi z tej dziedziny.
EnglishRegrettably, there are still several countries that have serious problems in this domain.
Niestety kilka krajów ma wciąż poważne problemy w tym zakresie.
EnglishWe don't have a public domain to draw upon now, so instead what we need is two types of changes.
Nie ma dziś domeny publicznej, z której moglibyśmy czerpać, potrzebujemy więc dwóch zmian:
EnglishIf you also check the Automatically collect respondent's domain.com
Jeśli zaznaczysz także pole Automatycznie zapisuj nazwy użytkowników z domeny nazwa_domeny.com
EnglishReFacto AF contains B-domain deleted recombinant coagulation factor VIII (moroctocog alfa).
ReFacto AF zawiera pozbawiony domeny B, rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII (moroktokog alfa).