"to compute" - Puolakielinen käännös

EN

"to compute" puolaksi

EN to compute
volume_up
[computed|computed] {verbi}

1. yleinen

to compute (myös: to calculate)
volume_up
obliczyć {vb:n perf.}
Imagine if our buildings, our bridges, machines, all of our bricks could actually compute.
Co jeśli w budowlach, mostach, maszynach wszystkie części mogą dokonywać obliczeń?
In fact, they are starting to behave like the device that neurons use to compute, which is called an ion channel.
Zaczynają zachowywać się jak mechanizm wykorzystywany do obliczeń w neuronach, nazywany kanałem jonowym.
Its purpose is to be a serious knowledge engine that computes answers to questions.
Jego celem jest bycie poważną wyszukiwarką wiedzy, która oblicza odpowiedzi do zadanych pytań.
to compute (myös: to calculate, to figure, to cost out)
volume_up
wyliczyć {vb:n perf.}

2. Matematiikka

to compute
We started to figure out how you can compute to fabricate.
Zaczęliśmy odkrywać, jak obliczać by produkować.
So, sometimes, Wolfram Alpha will be able to do the whole thing immediately and just give back a whole big program that you can then compute with.
Czasami Wolfram Alpha będzie mógł wykonać to wszystko natychmiastowo i zwrócić jeden wielki program, którym można będzie obliczać.
Its purpose is to be a serious knowledge engine that computes answers to questions.
Jego celem jest bycie poważną wyszukiwarką wiedzy, która oblicza odpowiedzi do zadanych pytań.

Esimerkkejä "to compute"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishImagine if our buildings, our bridges, machines, all of our bricks could actually compute.
Co jeśli w budowlach, mostach, maszynach wszystkie części mogą dokonywać obliczeń?
EnglishSo, we are at the stage where we don't really know how to compute with these kinds of devices.
Tak więc, jesteśmy na etapie, gdy naprawdę nie wiemy jak prowadzić obliczenia przy użyciu takich urządzeń.
EnglishIn fact, they are starting to behave like the device that neurons use to compute, which is called an ion channel.
Zaczynają zachowywać się jak mechanizm wykorzystywany do obliczeń w neuronach, nazywany kanałem jonowym.
EnglishAnd the only kind of thing -- the only thing we know right now that can compute with these kinds of devices are the brain.
I jedyny dziś znany nam mechanizm, który potrafi prowadzić obliczenia przy użyciu takich urządzeń to mózg.
EnglishThe lottery is an excellent example, of course -- an excellent test-case of people's ability to compute probabilities.
bo szanse wygranej gdy zainwestujemy w kupon na loterii są porównywalne ze spuszczeniem pieniędzy w toalecie - co przynajmniej nie wymaga wycieczki do sklepu.
EnglishAlso, a fact which you may not know is that the compute capability of this thing is not so different from the compute capability of your desktop computer.
Poza tym, o czym możecie nie wiedzieć, możliwości obliczeniowe tych przedmiotów nie różnią się tak bardzo od możliwości waszych pecetów.
EnglishNow, this -- using counting to compute and build these kinds of things by this kind of developmental process is something that also has bearing on Craig Venter's question.
Wykorzystanie procesów obliczeniowych do tworzenia takich rzeczy w opisanym procesie rozwoju jest istotne także w kontekście pytania Craiga Ventera.
EnglishNotice, first of all here, that you have exactly three pieces of information there, each of which will figure into a formula somewhere, eventually, which the student will then compute.
Po pierwsze zauważcie, że mamy tutaj właśnie te informacje, które trzeba podstawić do wzoru gdzieś na końcu, a uczniowi pozostają obliczenia.
EnglishThis is -- it's actually really this remarkable convergence between the devices that we use to compute in computers, and the devices that our brains use to compute.
To jest -- naprawdę istnieje znacząca zbieżność pomiędzy urządzeniami wykonującymi obliczenia w komputerach i urządzeniami wykonującymi obliczenia w naszych mózgach.
EnglishThey receive input from thousands of upstream partners and compute their own electrical outputs, which then, if they pass a certain threshold, will go to thousands of downstream partners.
Dostają sygnały od tysięcy komórek-nadawców i obliczają swoje własne sygnały, które, jeśli przekroczą pewien próg, zostaną przesłane do tysięcy komórek-odbiorców.