EN to come out
volume_up
{verbi}

1. yleinen

volume_up
wyjechać {vb:n perf.}
to come out (myös: to drive out, to leave)
volume_up
wyjeżdżać {vb:n imp.}
to come out
ujawniać swoją orientację homoseksualną
ujawnić swoją orientację homoseksualną

2. "person, animal, sun, hair, cork"

to come out (myös: to be off, to be away)
volume_up
wyjść {vb:n perf.}
I don't know if this rabbit is going to come out of the hat.
Nie wiem, czy ten królik ma w ogóle zamiar wyjść z kapelusza.
These, then, were the main elements of our global economic package to help us come out of the crisis.
Były to zatem główne elementy naszego globalnego pakietu gospodarczego, mającego pomóc nam wyjść z kryzysu.
Proszę wyjść i powiedzieć to otwarcie!
to come out
volume_up
wychodzić {vb:n imp.}
However, developed countries are beginning to come out of the crisis.
Jednakże kraje uprzemysłowione zaczynają wychodzić z kryzysu.
Po drzewie mogę wychodzić kiedy chcę.
wychodzić z cienia

3. "sun, moon"

to come out (myös: to appear, to look)
volume_up
wyglądać {vb:n imp.}
And they actually come out kind of nice looking.
Wyglądają one całkiem dobrze.
to come out (myös: to look out, to peep out)
volume_up
wyjrzeć {vb:n perf.}

4. "stars, flowers, buds, book"

to come out (myös: to appear, to arise, to come up, to crop up)
volume_up
pojawić się {refl. vb:n perf.}
Low carbon and decarbonising technologies for the production of electricity and heat should come out on the market.
Na rynku powinny pojawić się niskoemisyjne i odwęglające technologie dla produkcji energii elektrycznej.
pojawić się znikąd
volume_up
pojawiać się {refl. vb:n imp.}
to come out (myös: to arise)
volume_up
ukazywać się {refl. vb:n imp.}

5. "with sth"

to come out
volume_up
wystąpić {vb:n perf.} (z czymś)
Well, increasing numbers of British people are demanding that we come out of it.
Cóż, coraz więcej Brytyjczyków domaga się wystąpienia z UE.
But the Harvard Lampoon is about to come out with a parody of National Geographic, and I shudder to think what they're going to do to this photograph.
Jednak Harvard Lampoon zamierza wystąpić z parodią National Geographic i drżę na samą myśl co oni zamierzają zrobić z tym zdjęciem.
(EL) Mr President, experts in the EU Member States have come out almost unanimously against the Commission's proposal to lift the ban on the import of chlorinated poultry.
(EL) Panie przewodniczący! Eksperci z państw członkowskich UE niemal jednomyślnie wystąpili przeciwko wnioskowi Komisji, aby znieść zakaz na przywóz chlorowanego drobiu.
to come out
volume_up
występować {vb:n imp.} (z czymś)
Well, I hope that he and his group will also come out against the Islamicisation of Europe, although I shall not hold my breath.
Cóż, mam nadzieję, że on i jego grupa będą także występować przeciwko islamizacji Europy, chociaż nie spodziewam się zbyt wiele.
. ~~~ It can only occur if the surface of the ocean has no oxygen, and is totally saturated with hydrogen sulfide -- enough, for instance, to come out of solution.
Występuję w oceanach jedynie w warunkach beztlenowych, ulega całkowitej saturacji z udziałem siarkowodoru. ~~~ To wystarczy, aby otrzymać go z roztworu.
In view of the statistics we hear from the United Nations and the World Population Monitoring Report every year, it is unethical and immoral to come out against sexual and reproductive rights here.
W świetle statystyk, prezentowanych przez ONZ oraz przez coroczne raporty monitoringu ludności świata, występowanie przeciwko prawom seksualnym i reprodukcyjnym jest nieetyczne i niemoralne.
to come out
volume_up
wyskoczyć {vb:n perf.} (z czymś)
to come out
volume_up
wyskakiwać {vb:n imp.} (z czymś)

6. "of sth"

to come out
volume_up
pochodzić {vb:n imp.} (z czegoś)
And all of the colors come out one central port at the bottom.
Wszystkie te kolory pochodzą z jednego centralnego portu u dołu.
Clearly, it didn't come out of a Tonight Show monologue.
Oczywiście, dowcip nie pochodził z Tonight Show.
Global stocks are no longer the key figure; we need to know where the stocks are and to realise that they will not come out of China or India.
Musimy jeszcze wiedzieć, gdzie są one rozmieszczone i pamiętać, że nie będą pochodzić z Chin czy Indii.

7. "contact lens, tooth, screw"

to come out
volume_up
wypaść {vb:n perf.}
The crows learn that all they have to do is show up, wait for the coin to come out, put the coin in the slot, and then they get their peanut.
Wrony uczą się, że wystarczy pokazać się, poczekać aż wypadnie moneta, wrzucić monetę do otworu i dostać orzeszek.
to come out
volume_up
wypadać {vb:n imp.}

8. "of sth: stain, ink, grease"

to come out
volume_up
schodzić {vb:n imp.} (z czegoś)
to come out
volume_up
zejść {vb:n perf.} (z czegoś)

9. "at 100 dollars"

to come out
volume_up
wynieść {vb:n perf.} (100 dolarów)
to come out
volume_up
wynosić {vb:n imp.} (100 dolarów)

10. "smoke, air"

to come out (myös: to blow dodge)
volume_up
wydostawać się {refl. vb:n imp.}

11. "enter society"

to come out (myös: to make one's debut)
volume_up
zadebiutować {vb:n perf.}
to come out

12. Elokuva & TV

to come out
to come out

13. Valokuvaus: "very well"

to come out
volume_up
wyjść {vb:n perf.} (bardzo dobrze)
I don't know if this rabbit is going to come out of the hat.
Nie wiem, czy ten królik ma w ogóle zamiar wyjść z kapelusza.
These, then, were the main elements of our global economic package to help us come out of the crisis.
Były to zatem główne elementy naszego globalnego pakietu gospodarczego, mającego pomóc nam wyjść z kryzysu.
Proszę wyjść i powiedzieć to otwarcie!
to come out
volume_up
wychodzić {vb:n imp.} (bardzo dobrze)
However, developed countries are beginning to come out of the crisis.
Jednakże kraje uprzemysłowione zaczynają wychodzić z kryzysu.
Po drzewie mogę wychodzić kiedy chcę.
wychodzić z cienia

14. "on strike", Britannian-englanti

to come out (myös: to go on strike, to walk out)
volume_up
zastrajkować {vb:n perf.}

Esimerkkejä "to come out"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis is again the second sign that Jesus did, having come out of Judaea into Galilee.
Tenci zasię wtóry cud uczynił Jezus, przyszedłszy z Judzkiej ziemi do Galilei.
EnglishOne issue is how do we, on a long-term basis, come out of the current situation?
Jednym z problemów jest sposób długofalowego wyjścia z obecnej sytuacji.
EnglishThe foreigners shall fade away, And shall come trembling out of their close places.
Skoro usłyszeli, byli mi posłuszni; cudzoziemcy obłudnie mi się poddawali.
EnglishOccasional news leaks come out from defectors and the reality is truly horrific.
Czasami docierają do nas informacje od uciekinierów i sytuacja jest naprawdę przerażająca.
EnglishThat means she takes the credit and then makes us come out here and do all the work.
To znaczy, że ona zbiera pochwały, a nas przyprowadza, żebyśmy odwalili za nią robotę.
EnglishRarely has a debate been so topical, since you have only just come out of the meeting.
Debaty rzadko są aż tak aktualne, jako że właśnie wyszedł pan ze spotkania.
EnglishLieutenant, I know Sipowicz is messing up, but he's gonna come out of it.
Panie Poruczniku, wiem, że Sipowicz ostatnio daje ciała, ale przejdzie mu.
EnglishAnd many, many things at Google have come out of that, such as Orkut and also Google News.
Wiele projektów Google'a -- Orkut czy Google News -- w ten właśnie sposób powstało.
English(DE) Mr President, one thing has come out of this rather difficult debate.
(DE) Panie przewodniczący! Z tej dość trudnej debaty wynika jedna rzecz.
EnglishBut the other side of the equation is you've got to come out of your cave.
Ale po drugiej stronie równania jest potrzeba wyjścia z własnej jaskini.
EnglishThat impetus will not come from a worn-out and discredited American president.
Tego impulsu nie da znużony i zdyskredytowany amerykański prezydent.
EnglishHowever, I am very disappointed when I look at what has come out of this and what has not.
Jednak, kiedy widzę, co z tego wyszło, a co nie, jestem bardzo rozczarowany.
EnglishAnd, more than that, whatever is on your brain should come out of your mouth.
Ale nie tylko to, każda myśl, która pojawi się w twojej głowie powinna zostać wypowiedziana.
EnglishThat is the message to come out of the Declaration on Globalisation.
Właśnie takie przesłanie należy odczytać z deklaracji w sprawie globalizacji.
English(FR) Mr President, I have just come out of a meeting of the Public Services Intergroup.
(FR) Panie przewodniczący! Wyszłam właśnie ze spotkania intergrupy ds. usług publicznych.
EnglishIf a stream of insulin does not come out of the tip of the needle, repeat steps 1 through 5.
Jeżeli strumień insuliny nie wypływa przez igłę, powtórzyć kroki od 1 do 5.
EnglishI say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou have paid the very last mite.
Powiadam ci: Nie wynijdziesz stamtąd, póki byś nie oddał do ostatniego pieniążka.
EnglishYes, yes, I know, May 68, it annoys you, you always come out with the same old thing.
Tak, wiem. Maj '68, denerwuje to pana, zawsze powtarza pan to samo.
EnglishSo you'll have to, like, go check it out and come see me or something.
Więc będziecie musieli iść to zobaczyć i przyjść mnie obejrzeć, czy coś.
EnglishYou know, maybe next week, next month, next year, but, you know, it'll come out."
Wiesz, może w przyszłym tygodniu, przyszłym miesiącu, przyszłym roku, ale wiesz, w końcu wyjdzie.