"cable" - Puolakielinen käännös

EN

"cable" puolaksi

volume_up
cable {subst.}

EN cable
volume_up
{substantiivi}

cable (myös: cord, line, wire)
Multi-connector cable needed (not included in package)
* Wymagany kabel ze złączem wielofunkcyjnym (nie załączono w opakowaniu)
Well, you either haul around a USB cable or you buy a card reader and haul that around.
Cóż, albo targacie wszędzie kabel USB albo kupujecie czytnik kart i też targacie.
DK: This slender cable was a huge technological advancement and it allowed the whole thing to be the size that it is.
DK: Ten cienki kabel był olbrzymim osiągnięciem technologicznym i umożliwił osiągnięcie obecnego wymiaru.
cable (myös: cord, duct, line, pipe)
AXIS Q7411 allows PTZ control over the coaxial cable, resulting in significant
AXIS Q7411 umożliwia sterowanie mechanizmem PTZ przez przewód koncentryczny, dając znaczne oszczędności na
Network connections use RJ45 connectors designed for either stranded or solid cable, but usually not both.
W połączeniach sieciowych stosuje się złącza RJ45 dla przewodów linkowych lub stałych, ale zwykle nie dla obu.
DO NOT COMBINE T568a and T568b on the same cable.
Istnieją dwa standardy dla przewodów sieciowych: T568a i T568b. NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ T568a i T568b w tym samym przewodzie.
cable (myös: cord, rope, lariat)
cable (myös: cable TV)
volume_up
kablówka {f} [ark.]
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds that American network and cable news organizations dedicated to news stories, by country, in February of 2007 -- just one year ago.
Ta mapa - (oklaski) - ta mapa pokazuje, ile sekund amerykańskie stacje telewizyjne i kablówka poświęciły wiadomościom w lutym 2007 roku - zaledwie rok temu.

Esimerkkejä "cable"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd that bicycle cable can open or close a hand or a hook or bend an elbow.
Linka ta pozwala na otwieranie i zamykanie dłoni lub haka czy zginanie ręki w łokciu.
EnglishI'm still using that old technology with a bicycle cable on his right side.
Cały czas używam starej technologii z linką rowerową, u jego prawego boku.
EnglishI think it's the most viable vehicle right now to pass information across a dedicated cable.
Moim zdaniem to dziś najbardziej opłacalny środek przekazywania informacji przy użyciu prądu.
EnglishThe company concerned is Yasaki Saltano, which wishes to abandon cable production in Serzedo, Gaia.
Chodzi tu o firmę Yasaki Saltano, która ma zamiar zakończyć produkcję kabli w Serzedo, w Gaii.
EnglishAnd lastly, some people are using Hulu actually as a device to get rid of their cable bill.
Wreszcie, niektórzy ludzie używają Hulu jako urządzenia, dzięki któremu pozbędą się rachunku za kablówkę.
EnglishWith this expansion, the GN cable network now covered connections from North America via Siberia to Japan.
Dzięki tej ekspansji sieć kablowa GN pokrywała połączenia z Ameryki Północnej przez Syberię do Japonii.
EnglishNetwork connections use RJ45 connectors designed for either stranded or solid cable, but usually not both.
W połączeniach sieciowych stosuje się złącza RJ45 dla przewodów linkowych lub stałych, ale zwykle nie dla obu.
EnglishAnd TV, satellite and cable revenues are way up.
Dochody z radia i ze sprzedaży książek również wzrosły.
EnglishThe 100 million granted for the Estlink 2 submarine cable project will have a special impact on Finland.
Owe 100 milionów przyznane na projekt Estlink 2 kabla podmorskiego wpłynie na sytuację Finlandii w sposób szczególny.
EnglishWall bracket with internal cable channel
Uchwyt do montażu ściennego z wewnętrznym kanałem kablowym
EnglishThe IP66-rated AXIS Q1602-E comes with a wall mount bracket, sunshield and Ethernet cable.
Model AXIS Q1602-E z klasą ochrony IP-66 dostarczany jest z uchwytem do montażu ściennego, osłoną przeciwsłoneczną i kablem Ethernet.
EnglishComedy has been crossing country with remarkable speed way before the Internet, social media, even cable TV.
Komedia przekraczała granice z nadzwyczajną szybkością długo przed nastaniem internetu, a nawet telewizji kablowej.
EnglishAXIS Q1604-E is IP66-rated and comes with a wall mount bracket, sunshield and Ethernet cable.
Model AXIS Q1604-E z klasą ochrony IP66 dostarczany jest z uchwytem do montażu ściennego, osłoną przeciwsłoneczną i kablem Ethernet.
EnglishMy second point relates to the interoperability of different platforms in Malta's case, digital terrestrial and cable.
Następna kwestia to interoperacyjność różnych platform w przypadku Malty, cyfrowych, naziemnych i kablowych.
EnglishIf you add audio, you need yet another cable.
Jeśli dodać audio, trzeba jeszcze innego kabla.
EnglishNow, we had released, early in the year, a cable from the Reykjavik U.S. embassy, but this is not necessarily connected.
Udostępniliśmy na początku tego roku dokument z ambasady USA w Rejkiawiku. ~~~ Ale to nie musi mieć związku.
EnglishUp until now, undergrounding cable technology has been used only in limited cases, like Madrid Airport.
Do teraz technologia umieszczania kabli pod ziemią wykorzystywana była jedynie w ograniczonych przypadkach, jak lotnisko w Madrycie.
EnglishFor example, the NorGer undersea electricity cable project could replace 60 nuclear power plants.
Na przykład projekt NorGer, przewidujący położenie podmorskiego kabla elektrycznego, mógłby pozwolić na zastąpienie 60 elektrowni jądrowych.
EnglishDO NOT COMBINE T568a and T568b on the same cable.
Istnieją dwa standardy dla przewodów sieciowych: T568a i T568b. NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ T568a i T568b w tym samym przewodzie.
EnglishThese might be courier services or cable guys for instance, just to see whether the AED that's submitted still is in place.
Mogą to być firmy kurierskie, czy choćby podłączające kablówkę. ~~~ Wszystko po to, żeby kontrolować, czy AED są na miejscu.