EN cabinet
volume_up
{substantiivi}

cabinet (myös: closet, cupboard, sideboard, armoire)
So, a first idea is to use it on cabinet doors.
Tak więc, pierwszym pomysłem jest zastosowanie tego na drzwiczkach szaf.
John Cederquist does these wonderful trompe l'oeil cabinets.
John Cederquist tworzy wspaniałe szafki- trompe l'oeil.
The modularity of AXIS T98A-VE Surveillance Cabinet Series enables different categories of installers to do their part time separated in order to optimize the workflow.
Modułowość szaf do nadzoru serii AXIS T98A-VE pozwala na montaż przez różnych instalatorów w różnym czasie w celu zoptymalizowania przebiegu prac.
cabinet (myös: case)
If you line the sides of the cabinets using the gel material -- if a cabinet slams shut it wouldn't make a loud noise, and in addition the magnets would draw the cabinets closed.
Jeśli wyłożysz linię boków szafek materiałem żelowym, to gdy trzaśniesz drzwiczkami, nie będzie hałasu, ponadto – magnesy sprawią, że szafki się zamkną.
cabinet (myös: bureau, office)
Then you categorize it, then you file it, put that file in a filing cabinet, put it in your office and you can make a living doing it.
Następnie klasyfikujesz to, potem włączasz do dokumentacji, wkładasz do kartoteki, umieszczasz to w swoim biurze i możesz z tego żyć.
cabinet (myös: liquor cabinet)
cabinet (myös: administration, file, government, line)
The present Dutch cabinet has been the best cabinet yet, with an excellent agenda for asylum and immigration policy.
Obecny rząd holenderski jest najlepszym w historii - ma świetny program w dziedzinie polityki azylowej i imigracyjnej.
He was so competent that he was immediately chosen to join my own country's Cabinet.
Pan poseł był tak kompetentny w tej dziedzinie, że od razu został mianowany, by dołączyć do rządu w moim kraju.
In Finland every region rejoices if it has its 'own' minister in the Cabinet.
W Finlandii każdy region cieszy się, gdy ma "swojego” ministra w rządzie.
cabinet (myös: closet, office, private office)
Mr Topolánek and his entire cabinet have proved that it is possible.
Pan premier Topolanek i cały jego gabinet udowodnili, że jest to możliwe.
Have you read the "Natural Curiosity Cabinet?"
Czy czytaliście "Gabinet Osobliwości"?
Personally I considered it a great challenge for my cabinet and for myself as well.
Osobiście traktowałem to jako ogromne wyzwanie dla mojego gabinetu i dla mnie osobiście.
cabinet (myös: secretary)
cabinet (myös: cubby, cubby-hole, cubbyhole)
cabinet
Rada Ministrów to potwierdziła.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "cabinet":

cabinet

Esimerkkejä "cabinet"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe need some more ridiculous things besides "The Cabinet of Natural Curiosities."
Potrzebujemy więcej niedorzecznych rzeczy oprócz "Gabinetu Osobliwości".
EnglishI can only confirm that the day after tomorrow there will be a cabinet meeting.
Mogę jedynie potwierdzić, że pojutrze odbędzie się posiedzenie gabinetu.
EnglishIn Finland every region rejoices if it has its 'own' minister in the Cabinet.
W Finlandii każdy region cieszy się, gdy ma "swojego” ministra w rządzie.
EnglishPersonally I considered it a great challenge for my cabinet and for myself as well.
Osobiście traktowałem to jako ogromne wyzwanie dla mojego gabinetu i dla mnie osobiście.
EnglishThere were big welts all over my mom's kitchen cabinet; the air was the just full of black smoke.
Na szafkach mojej mamy były ogromne ślady, w powietrzu pełno było czarnego dymu.
EnglishWhen Mr Klein asked for a meeting with me or my cabinet, I immediately agreed.
Kiedy pan Klein poprosił o spotkanie ze mną, bądź z kimś z mojego gabinetu, zgodziłem się natychmiast.
EnglishShe has a cabinet, a minister of education, a minister for energy, a minister for health.
Ma Radę Ministrów, Ministra Edukacji, Energetyki, Zdrowia.
EnglishHe was so competent that he was immediately chosen to join my own country's Cabinet.
Pan poseł był tak kompetentny w tej dziedzinie, że od razu został mianowany, by dołączyć do rządu w moim kraju.
EnglishThat is actually to be expected, as we always work well with you and your cabinet.
Tego, prawdę mówiąc, można było oczekiwać, ponieważ zawsze dobrze nam się współpracuje z panią i z pani gabinetem.
EnglishThe Minister of Justice and other members of the Cabinet assured me that Article 301 will be amended.
Minister sprawiedliwości i inni członkowie gabinetu zapewnili mnie, że art. 301 zostanie zmieniony.
EnglishSo, a first idea is to use it on cabinet doors.
Tak więc, pierwszym pomysłem jest zastosowanie tego na drzwiczkach szaf.
EnglishHalf the cabinet went to see the grandmothers the next day.
Poszedł z tym do prezydenta i spytał, czy wie o tej wiosce.
EnglishA number of the ministers in my cabinet are here with me today.
Dziś jest tu ze mną kilku ministrów mojego gabinetu.
EnglishMy 'chef de cabinet' informed him that we were prepared to have a meeting to explain it.
Mój "chef de cabinet” poinformował pana Kleina, że jesteśmy gotowi spotkać się z nim w celu wyjaśnienia tej sytuacji.
EnglishThe President, the Head of State, is appointed by the Prime Minister in consultation with the cabinet members.
Głowa państwa - prezydent - jest wyznaczany przez premiera, po konsultacji z członkami gabinetu.
EnglishYou know: you were the head of Mr Liikanen's cabinet.
Pan wie. Był pan wówczas szefem rządu pana Liikanena.
EnglishOn the proposal on the institutions here, I can say that I have already raised that issue in my own cabinet.
Odnosząc się do propozycji w sprawie instytucji mogę powiedzieć, że już poruszyliśmy to zagadnienie w moim zespole.
English. - I was just consulting my chef de cabinet to give you as precise an answer as possible.
komisarz. - Skonsultowałem się właśnie z szefem mojego gabinetu, aby udzielić pani jak najdokładniejszej odpowiedzi.
EnglishA couple of nation states are taking military action in the context of cabinet politics as practised in the 19th century.
Parę państw narodowych podejmuje działania wojskowe w warunkach polityki gabinetowej uprawianej w stylu XIX wieku.
EnglishWe also have to remind ourselves that several other former members of her Cabinet are also accused or suspected of corruption.
Musimy także pamiętać, że kilku innych, byłych członków jej gabinetu jest również oskarżonych lub podejrzanych o korupcję.