"business" - Puolakielinen käännös

EN

"business" puolaksi

EN business
volume_up
{substantiivi}

business (myös: commerce, trade, biz)
Chris Anderson: Shaffi, that is a really exciting business idea.
Chris Anderson: Shaffi, jest to niezwykle ekscytujący pomysł na biznes.
Business wants to train people and is entitled to do that, that is all well and good.
Biznes chce szkolić ludzi i ma prawo to robić, i bardzo dobrze, że tak się dzieje.
Fastest-growing business in the whole mortuary industry.
To najszybciej rozwijający się biznes w całym przemyśle pogrzebowym.
business (myös: company, firm)
If you are the owner of this business, you can verify your business.
Jeśli dana firma należy do Ciebie, możesz zgłosić roszczenie do wpisu o niej.
Opel Antwerp was a modern and successful car assembly business.
Firma Opel Antwerp była nowoczesnym i odnoszącym sukcesy zakładem montażu samochodów.
Some users might select this option if the business no longer exists or has moved.
Niektórzy użytkownicy mogą wybrać tę opcję, jeśli firma już nie istnieje lub została przeniesiona.
business (myös: affair, case, errand, issue)
It is indeed a difficult business, because we can only have three items.
To faktycznie trudna sprawa, gdyż omówieniu możemy poddać jedynie trzy zagadnienia.
As for ratification, I would like to be clear that it is the business of each country.
Jeśli zaś chodzi o ratyfikację, chciałbym jasno stwierdzić, że to sprawa każdego kraju.
For many years, we have known that the ratification of a new Treaty is not an easy business.
Od lat wiadomo, że ratyfikacja nowego traktatu nie będzie łatwą sprawą.
business (myös: affair, business matter, shebang)
Their activities are part of a highly profitable business, which we must try to combat.
Ich działalność to wysoce zyskowny interes, z którym należy walczyć.
it was a family business. ~~~ And my mother was a kind of a designer, also.
To był rodzinny interes, a moja matka była kimś w rodzaju projektantki.
. - (PT) "Przyjaciele przyjaciółmi, ale interes z osobna”...
business (myös: commerce, deal, mercantilism, trade)
Human trafficking is a lucrative and fast-growing business.
Handel ludźmi to dochodowa i szybko rozwijająca się działalność.
I would like to add that it defines our Community much more than business or geography.
Chciałbym dodać, że definiuje ona naszą Wspólnotę w stopniu dużo większym, niż handel czy położenie geograficzne.
Much has been achieved but, for example, tax barriers still hamper business in Europe.
Wiele już osiągnięto, ale na przykład bariery celne nadal hamują handel w Europie.
business (myös: economy, farming, husbandry)
I believe that this will also provide some important guidance for the business sector.
Uważam, że będzie to istotną wskazówką dla całego sektora gospodarki.
What happened is we had evolved an agricultural economy to a world of big business.
Przekształciliśmy gospodarkę rolną w świat wielkiego biznesu.
Business gets noticed, but culture is seen as something incidental, a sort of add-on.
Dostrzega się gospodarkę, natomiast kulturę widzi się jako coś ubocznego, jako pewien dodatek.
business (myös: branch, industry, line, trade)
Well, as we say in the business, X marks the spot.
Jak mówimy w branży krzyżyk oznacza odwrócenie pożądku.
They did all right in the ketchup business.
Odnieśli sukces w branży produkcji keczupów.
I have no interest in being in media business.
Nie zależy mi na byciu w branży medialnej.
business (myös: affair, case, matter, scandal)
business
volume_up
interesy {feminiini mon.} [ark.]
They will be able to do business just as easily abroad as in their own country.
Będą one mogły prowadzić interesy za granicą z taką samą łatwością jak w ich własnym kraju.
Only big business and major construction interests stand to gain.
Zyskać może tylko duży biznes i znaczące interesy związane z budownictwem.
Austrian, German and Italian energy firms are doing business with the Kremlin on a bilateral basis.
Koncerny energetyczne z Austrii, Niemiec i Włoch robią bilateralne interesy z Kremlem.

Esimerkkejä "business"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishFrom a business perspective, Sao Paolo is the financial capital of South America.
Z punktu widzenia biznesu Sao Paulo jest finansową stolicą Ameryki Południowej.
EnglishPharos House Wye Valley Business Park Hay-on-Wye Hereford HR3 5PG United Kingdom
Pharos House Wye Valley Business Park Hay- on- Wye Hereford HR3 5PG Wielka Brytania
EnglishI congratulate the EIB on its successful activities and ambitious business plan.
Gratuluję też EBI w związku ze skuteczną działalnością i ambitnym planem biznesowym.
EnglishTherefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
W związku z tym od 1 listopada Komisja będzie wykonywała swoje codzienne obowiązki.
EnglishDifferences must be taken into account without penalising certain business models.
Należy mieć wzgląd na różnice, nie penalizując określonych modeli biznesowych.
EnglishWe therefore need the Small Business Act to be implemented in the Member States.
W związku z tym należy wdrożyć program Small Business Act w państwach członkowskich.
EnglishThat's -- You don't want to run a business with that kind of a safety record.
To jest -- nie chcecie prowadzić interesów przy takich wynikach bezpieczeństwa.
EnglishWhen verification is complete, business information changes will show up on Google.
Po zakończeniu weryfikacji zmiany w informacjach o firmie będą widoczne w Google.
English The business plan for the benefiting company Vítkovice Steel shall be implemented.
    Wprowadza się w życie biznesplan dla spółki objętej pomocą Vítkovice Steel.
EnglishThe Small Business Act is a good proposal for small and medium-sized enterprises.
Small Business Act to dobra propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishThe first benefit of compassion is that it creates highly effective business leaders.
Pierwszą korzyścią ze współczucia jest to, iż tworzy bardzo efektywnych liderów.
EnglishThat has driven many dairy farmers in my constituency out of business altogether.
Stało się to przyczyną bankructwa wielu rolników z mojego okręgu wyborczego.
EnglishGet a significant professional development benefit, and give your business a
Uzyskaj znaczne korzyści profesjonalnego rozwoju oraz zafunduj swojej firmie cenną
EnglishWhether they are used for business or private purposes is of secondary importance.
Kwestia, czy służą one do celów zawodowych czy prywatnych, ma znaczenie drugorzędne.
EnglishAt the same time, however, we cannot simply move on to the business of the day.
Jednocześnie jednak nie możemy przejść tak po prostu do porządku dziennego.
EnglishAnd he said, here, "It is the business of natural philosophy to find out those laws."
I powiedział, "Jednym z zadań filozofii naturalnej jest znalezienie tych praw."
EnglishThe aim is also to increase the profitability of monopoly business groups.
Celem jest także zwiększenie rentowności grup monopolistycznych przedsiębiorstw.
EnglishThis is not a failure of business models: it is a failure of the whole economic system.
To nie jest porażka modelu biznesowego: to porażka całego systemu gospodarczego.
EnglishThis is about protecting laboratory animals and not about business profits.
Dotyczy on ochrony zwierząt laboratoryjnych, a nie zysków podmiotów gospodarczych.
EnglishAs a general rule I believe that the state should not artificially support business.
Generalnie wierzę, że państwo nie powinno sztucznie wspierać przedsiębiorstw.