"to bring down" - Puolakielinen käännös

EN

"to bring down" puolaksi

EN to bring down
volume_up
{verbi}

to bring down (myös: to cut)
volume_up
obniżyć {vb:n perf.}
What can we do to bring down this 18% share of emissions?
Co możemy zrobić, aby obniżyć ten 18%-wy udział w emisjach?
The pressure today to bring down this report and the discrediting of Judge Goldstone is unbelievable.
Dzisiejsza presja, by obniżyć rangę tego sprawozdania i próby zdyskredytowania sędziego Goldstone'a są nie do uwierzenia.
Advantage is then taken of their low wages to bring down the wages of others.
Wykorzystuje się następnie sytuację powstałą wskutek akceptowania przez nich niskich wynagrodzeń i obniża się płace innym.
to bring down (myös: to cut, to drag down, to drop, to lower)
volume_up
obniżać {vb:n imp.}
Advantage is then taken of their low wages to bring down the wages of others.
Wykorzystuje się następnie sytuację powstałą wskutek akceptowania przez nich niskich wynagrodzeń i obniża się płace innym.
We need to coordinate our policies; we need to be transparent in how we manage our national budgets and, above all, we need to bring down our deficits.
Musimy koordynować politykę, w przejrzysty sposób zarządzać budżetami krajowymi, a przede wszystkim obniżać deficyty.
And it basically made the argument that Chinese men who ate rice would necessarily bring down the standard of living for American men who ate meat.
Przesłanie broszury było takie, że Chińczycy jedzący ryż na pewno obniżą standardy życia Amerykanów jedzących mięso.
to bring down (myös: to bang, to beat, to bludgeon, to pound)
volume_up
walić {vb:n imp.}
to bring down
volume_up
zbić {vb:n perf.} [ark.] (obniżyć)
to bring down (myös: to get down)
volume_up
zbijać {vb:n imp.} [ark.] (obniżyć)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to bring down" puolaksi

to bring verbi
down substantiivi
down adjektiivi
down adverbi
to down verbi

Esimerkkejä "to bring down"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishFor thou wilt save the afflicted people; But the haughty eyes thou wilt bring down.
Z uprzejmym uprzejmie się obejdziesz, a z przewrotnym przewrotnie sobie postąpisz;
EnglishEighteen months ago, the markets were threatening to bring down the global economy.
Osiemnaście miesięcy temu sytuacja na rynkach zagroziła upadkiem światowej gospodarki.
EnglishYou've seen brilliant people devise computer viruses that bring down whole systems.
Widzieliście błyskotliwych ludzi wymyślających wirusy komputerowe niszczące całe systemy.
EnglishThere is also no protective power which could bring him down.
Nie ma również żadnej chroniącej go siły, która mogłaby zmusić go do ustąpienia.
EnglishWe have flexible microscopic probes that we can bring down into the body.
Mamy giętkie sondy mikroskopowe, które można wprowadzić w ciało.
EnglishSome individual services even bring it down by 90 percent.
Niektóre szczególne produkty zmniejszają zużycie energii nawet o 90 procent.
EnglishSlay them not, lest my people forget: Scatter them by thy power, and bring them down, O Lord our shield.
Bóg mój miłosierny uprzedzi mię; Bóg mi da oglądać pomstę nad nieprzyjaciółmi mymi.
EnglishI will bring them down like lambs to the slaughter, like rams with he-goats.
Powiodę ich jako baranki ku zabiciu, jako barany i kozły.
EnglishYou can see muscles pulling down at flesh to bring her eyebrows down.
Widać mięśnie ściągające tkanki w celu obniżenia jej brwi.
EnglishAnd, somehow, we have to make changes that will bring that down to zero.
Średnio jest to 5 ton na jednego mieszkańca planety.
EnglishThis is a clear sign that citizens together can bring down walls.
To jasny sygnał, że wspólnie obywatele mogą burzyć mury.
EnglishCareful management can bring down illegal and unsustainably imported timber.
Uważne zarządzanie może pomóc w ograniczeniu ilości drewna pozyskanego niezgodnie z prawem i w sposób niezrównoważony.
EnglishAnd David said to him, Wilt thou bring me down to this troop?
I rzekł mu Dawid: Mógłżebyś mię dowieść do tego wojska?
EnglishAdvantage is then taken of their low wages to bring down the wages of others.
Wykorzystuje się następnie sytuację powstałą wskutek akceptowania przez nich niskich wynagrodzeń i obniża się płace innym.
EnglishAnd the afflicted people thou wilt save; But thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down.
Ale wybawiasz lud ubogi, a oczy twoje przed wyniosłymi opuszczasz.
EnglishNomadic hunters bring down rabbits, gathering food. ~~~ The form of wealth in those days was enough food to stay alive.
Ludzie żyli dużo, dużo dłużej niż około 10000 lat jak ustalono dla cywilizacji rolniczej .
EnglishThe title of our parliamentary decision is 'How to bring space down to earth'.
Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Decyzję Parlamentu zatytułowano: "W jaki sposób przybliżyć przestrzeń kosmiczną do Ziemi”.
EnglishLet us bring it all down to earth just a little bit shall we?
Spróbujmy zejść na ziemię choć na chwilę.
EnglishThey shall bring thee down to the pit; and thou shalt die the death of them that are slain, in the heart of the seas.
W dół cię wepchną, i umrzesz srogą śmiercią w pośród morza.
EnglishAt the same time, unemployment will still be rising; growth will be too weak to bring unemployment down.
Równocześnie bezrobocie będzie wciąż rosło, a rozwój gospodarczy będzie zbyt słaby, by ograniczyć wzrost bezrobocia.