"biannual" - Puolakielinen käännös

EN

"biannual" puolaksi

EN biannual
volume_up
{adjektiivi}

volume_up
półroczny {adj. maskuliini}
Bi-annual evaluation of the EU Belarus dialogue (vote)
Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś (głosowanie)
Bi-annual evaluation of the EU Belarus dialogue (motions for resolutions tabled): see Minutes
Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś (złożono projekty rezolucji): patrz protokół
biannual
biannual

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "biannual":

biannual

Esimerkkejä "biannual"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBi-annual evaluation of the EU Belarus dialogue (motions for resolutions tabled): see Minutes
Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś (złożono projekty rezolucji): patrz protokół
EnglishSoon the Commission is going to publish the biannual report on the implementation of social rules.
Wkrótce Komisja zamierza opublikować dwuletnie sprawozdanie z wprowadzania w życie przepisów socjalnych.
EnglishOn the other hand, we should reconsider whether holding biannual EU-US summits is a good idea.
Z drugiej strony powinniśmy rozważyć, czy odbywanie dwustronnych szczytów UE-USA w cyklu półrocznym jest dobrym pomysłem.
EnglishBi-annual evaluation of the EU-Belarus dialogue (debate)
Semestralna ocena dialogu UE-Białoruś (debata)
EnglishBi-annual evaluation of the EU Belarus dialogue (vote)
Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś (głosowanie)
EnglishIn September, Parliament hosted the biannual meeting of the standing committee for the first time.
W wrześniu Parlament po raz pierwszy był gospodarzem posiedzenia stałego komitetu, które zwoływane jest dwa razy do roku.
English- The next item is the statements by the Council and the Commission on the bi-annual evaluation of the EU-Belarus dialogue.
- Kolejnym punktem posiedzenia są oświadczenia Rady i Komisji w sprawie semestralnej oceny dialogu UE-Białoruś.
EnglishIn this capacity, I would like to inform the House that in September of this year, the Parliament in Brussels will host the biannual meeting of parliamentarians of the Arctic region.
Występując w tej roli chciałbym poinformować Izbę, że we wrześniu tego roku Parlament w Brukseli gościć będzie parlamentarzystów regionu arktycznego.