"to be successful" - Puolakielinen käännös

EN

"to be successful" puolaksi

EN to be successful
volume_up
{verbi}

1. yleinen

to be successful (myös: to prosper, to thrive, to be up and running)
volume_up
prosperować {vb:n imp.}
We say that our success rests on dialogue, and the European Mediterranean Process should be exemplified by a successful university.
Mówimy, że nasz sukces zależy od dialogu, a dobrze prosperujący uniwersytet powinien być przykładem procesu eurośródziemnomorskiego.
This kind of idea could be dangerous because this industry is successful, which is reflected in the creation of jobs, significant contributions to budgets and technological innovation.
Opinia taka mogłaby być niebezpieczna, gdyż branża ta dobrze prosperuje, czego odzwierciedleniem jest tworzenie nowych miejsc pracy, duże wpływy do budżetu oraz innowacje technologiczne.
to be successful (myös: to go down well)
volume_up
powieść się {refl. vb:n perf.}
to be successful (myös: to come off, to betake)
volume_up
udawać się {refl. vb:n imp.}
to be successful (myös: to come off, to betake)
volume_up
udać się {refl. vb:n perf.}

2. "sb is successful"

to be successful
volume_up
powodzić się {refl. vb:n imp.} (komuś się powodzi)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be successful" puolaksi

to be verbi
BE substantiivi
successful adjektiivi
success substantiivi

Esimerkkejä "to be successful"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTo be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
Teraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.
EnglishI congratulate the EIB on its successful activities and ambitious business plan.
Gratuluję też EBI w związku ze skuteczną działalnością i ambitnym planem biznesowym.
EnglishToday it is clear that the international campaign has been extremely successful.
Dziś jest jasne, że przeprowadzona kampania międzynarodowa była niezwykle skuteczna.
EnglishThe Commission is right that Europe is successful in research but lacks innovation.
Komisja ma rację, że Europa odnosi sukcesy w badaniach, ale brak jej innowacji.
EnglishEurope needs a competitive and innovative economy in order to be successful.
Aby osiągnąć sukces, Europa potrzebuje konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
EnglishMany people have helped to make the euro the successful project it is today.
Wiele osób pomogło uczynić euro tak udanym przedsięwzięciem, jakim jest obecnie.
EnglishThey are highly successful export products from European Union Member States.
To bardzo udane produkty eksportowe z państw członkowskich Unii Europejskiej.
EnglishIt's been tried six times in the last century, and it's been successful exactly once.
Próbowano tego sześć razy w poprzednim wieku i zakończyło się sukcesem tylko raz.
EnglishNor should we even out incomes between successful and less successful clubs.
Nie powinniśmy też zrównywać dochodów skutecznych i mniej skutecznych klubów.
EnglishNabucco will only be successful if it receives long-term political guarantees.
Nabucco powiedzie się tylko wtedy, gdy otrzyma trwałe gwarancje polityczne.
EnglishNo successful attacks have occurred in the Gulf of Aden since early May 2009.
Od początku maja 2009 roku w Zatoce Adeńskiej nie miały miejsca udane ataki.
EnglishThis quest was successful largely also thanks to the solidarity of Europe.
Poszukiwania te zakończyły się sukcesem między innymi dzięki solidarności Europy.
EnglishWhen it is at its most successful, religion unites people; it does not divide them.
Religia, kiedy funkcjonuje z powodzeniem, jednoczy ludzi, a nie dzieli ich.
EnglishYour role as co legislator is fundamental to their successful implementation.
Państwa rola jako ustawodawcy jest zasadnicza dla ich pomyślnego wdrożenia.
EnglishFor a successful installation, the selection of the correct camera is essential.
Wybór właściwej kamery jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.
EnglishThis Returns Directive is a successful start to a common European immigration policy.
Dyrektywa o powrotach do dobry początek wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej.
EnglishIt is my belief that through continued communication and resolve, we will be successful.
Jestem przekonany, że dzięki częstym kontaktom i determinacji, odniesiemy sukces.
EnglishSadly, in view of the outcome, this mediation cannot be described as successful.
Co smutne, w świetle uzyskanych wyników, mediacja ta nie może zostać uznana za skuteczną.
EnglishIndeed, so successful are they that they are world leaders in several fields.
Rzeczywiście, odnoszą one takie sukcesy, że w kilku dziedzinach są światowymi liderami.
EnglishMr Zapatero, it is good to see you here, and I wish you a very successful term in office.
Panie premierze! Dobrze pana tutaj widzieć; życzę panu bardzo pomyślnej kadencji.