EN attempts
volume_up
{substantiivi}

attempts
volume_up
zakusy {feminiini mon.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "attempt":

attempt

Esimerkkejä "attempts"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHis report clearly rejects, therefore, all attempts to renationalise this policy.
Stanowczo odrzuca próby ponownego sprowadzenia tej polityki na poziom krajowy.
EnglishWe must therefore welcome all attempts to simplify the achievement of this objective.
Należy więc z uznaniem powitać wszelkie próby ułatwiania realizacji tego zadania.
EnglishIt is outrageous that attempts are being made to hush things up, here of all places.
Bulwersujące jest, że właśnie tutaj czyni się wysiłki, aby zatuszować sprawę.
EnglishFor the 2011 budget, some attempts at making these savings have been made.
W przypadku budżetu na rok 2011 podjęto pewne próby uzyskania takich oszczędności.
EnglishThe attempts to deceive consumers and to try to hide the truth must stop.
Należy położyć kres próbom oszukiwania konsumentów i próbom ukrywania prawdy.
EnglishIt went off without any attempts to veto it or any additional battles over its final form.
Odbyło się to bez prób wetowania i dodatkowych wojen o jego ostateczny kształt.
EnglishBanning only results in counter-pressures and attempts to bypass it.
Wprowadzanie zakazów skutkuje jedynie przeciwnaciskami i próbami ich ominięcia.
EnglishIn order to proceed with resetting your password, you'll need to stop making login attempts.
Aby kontynuować proces resetowania hasła, musisz zaprzestać prób logowania się.
EnglishAttempts to bring them back and to bring them to court have been extremely difficult.
Próby przywołania ich z powrotem i postawienia przed sądem okazywały się szalenie trudne.
EnglishThis will prove invaluable to our rescue attempts... and any potential criminal investigation.
To może być nieocenione dla służb ratunkowych...... i dla przyszłego dochodzenia.
EnglishWe should not be surprised by the actions of Iran and its attempts to become a nuclear power.
Nie powinny dziwić nas działania Iranu i próby zbudowania mocarstwa jądrowego.
EnglishNow there are also suspicions of attempts to misuse money from the Union's budget.
Teraz pojawiają się również podejrzenia niewłaściwego wykorzystywania środków z budżetu Unii.
EnglishNow, as then, the oppressors fail in their attempts to silence these courageous voices.
Dziś też, podobnie jak wtedy, prześladowcom nie udaje się uciszyć tych odważnych głosów.
EnglishAttempts to find a scape goat, such as the financial markets, will not solve the problems.
Próby znalezienia kozła ofiarnego w postaci rynków finansowych nie rozwiążą problemów.
EnglishAttempts will be made to tack on to every investment treaty the full Green agenda.
Będą podejmowane próby uwzględnienia pełnego programu Zielonych w każdej umowie inwestycyjnej.
EnglishAction Up to 2 more attempts may be made to request new delivery.
Czynność Można podjąć do dwóch dodatkowych prób wznowienia dostarczania leku.
EnglishIn view of this, attempts to establish an appropriate minimum wage are very much to be welcomed.
Wobec tego próby określenia odpowiedniej płacy minimalnej są bardzo mile widziane.
EnglishSuicide ideation Suicide, suicide attempts, aggressive behaviour (sometimes
Samobójstwo, próby samobójcze, agresywne zachowanie Bardzo rzadko:
EnglishIt also refers to attempts at reaching a settlement to the Cyprus question within the UN framework.
Odnosi się także do prób uzyskania rozwiązania kwestii cypryjskiej w ramach ONZ.
EnglishTherefore, the Commission firmly rejects attempts to renationalise this policy.
Dlatego też Komisja stanowczo odrzuca próby ponownego sprowadzenia tej polityki na poziom krajowy.