EN announced
volume_up
{adjektiivi}

announced
volume_up
ogłoszony {adj. maskuliini}
2008 was announced as the year of reforms in Turkey.
Rok 2008 został ogłoszony w Turcji rokiem reform.
The US plan announced by Secretary Paulson last week is a good initiative.
Ogłoszony w ubiegłym tygodniu przez sekretarza skarbu, pana Paulsona, plan dla Stanów Zjednoczonych to dobra inicjatywa.
So much for the ethical capitalism announced by Mr Sarkozy, the European Union and the G20.
Tyle, jeżeli chodzi o etyczny kapitalizm ogłoszony przez prezydenta Sarkozy'ego, Unię Europejską i G-20.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "announced":

announced
English

Esimerkkejä "announced"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe US has announced and has already started the reworking of relations with Russia.
Stany Zjednoczone ogłosiły przebudowę stosunków z Rosją i przystąpiły już do niej.
EnglishIt has been announced for this year, and so this would not mean too much of a delay.
Został on zapowiedziany na ten rok, zatem nie byłoby to zbyt duże opóźnienie.
EnglishNow we have to support Greece, and Greece has now announced very important measures.
Teraz musimy wesprzeć Grecję, a Grecja ogłosiła już podjęcie bardzo ważnych działań.
EnglishBenefits are announced, without making it clear where they will come from.
Obwieszcza się korzyści, nie określając jednak dokładnie, skąd będą pochodzić.
EnglishThe package of measures you announced is very good and we must help these countries.
Pakiet środków, który Pani zapowiedziała, jest bardzo dobry i musimy pomóc tym krajom.
EnglishI also welcome the EUR 280 million that you have announced for restructuring.
Z zadowoleniem przyjmuję także pani informację o 280 milionach euro na restrukturyzację.
EnglishOn the other hand, Germany has announced that it needs skilled labour.
Z drugiej strony, Niemcy ogłosiły, że potrzebują wykwalifikowanych pracowników.
EnglishThese measures are not affected by the adjustments announced in today's press release.
Modyfikacje wymienione w niniejszym komunikacie nie dotyczą tych rozwiązań.
EnglishYesterday, the Prime Minister announced measures which he hopes will reduce the deficit.
Wczoraj premier ogłosił działania, które jak ma nadzieję zmniejszą deficyt.
EnglishYesterday, Commissioner Olli Rehn announced a number of important steps in the Commission.
Wczoraj komisarz Olli Rehn ogłosił w Komisji podjęcie kilku ważnych działań.
EnglishToday, the Commission is reiterating the measures that it had announced to us.
Dzisiaj Komisja powtarza informacje o działaniach, o których już wcześniej nas poinformowała.
EnglishOn one hand, Germany has announced that it has a skilled labour shortage.
Z jednej strony Niemcy ogłaszają, że cierpią na niedobór wykwalifikowanej siły roboczej.
EnglishThe second challenge is the EUR 200 billion economic stimulation that has been announced.
Drugim wyzwaniem jest ogłoszona stymulacja gospodarcza w wysokości 200 miliardów euro.
EnglishAs I said earlier, some others have announced their intentions through press statements.
Jak już powiedziałem wcześniej, inni wyjawili swoje intencje drogą oświadczeń prasowych.
EnglishIt has announced a revision of the Posted Workers Directive for the end of next year.
Na koniec przyszłego roku zapowiedziała zmianę dyrektywy w sprawie delegowania pracowników.
EnglishWe announced it near the middle, end -- just when the Clinton Initiative was taking place.
Ogłosiliśmy to pod koniec miesiąca, w trakcie konferencji „Clinton Global Initiative”.
EnglishAs I have already announced, we shall therefore not be voting in favour of this report.
Jak już ogłosiłem, w związku z tym nie będziemy głosować za przyjęciem tego sprawozdania.
EnglishSecond, we will come next week with the proposal we announced on rating agencies.
Po drugie, w przyszłym tygodniu przedłożymy zapowiedziany wniosek dotyczący agencji ratingowych.
EnglishThe Maltese Government has now announced that it is going to set up such a register.
Rząd maltański właśnie ogłosił zamiar stworzenia takiego rejestru.
EnglishThis picture was taken in 1982, just before the IBM PC was even announced.
To zdjęcie pochodzi z roku 1982, jeszcze przed wprowadzeniem IBM PC.