"anniversary" - Puolakielinen käännös

EN

"anniversary" puolaksi

EN anniversary
volume_up
{substantiivi}

anniversary
2008 will mark the tenth anniversary of the adoption of the Aarhus Convention.
W 2008 r. upływa dziesiąta rocznica przyjęcia Konwencji z Aarhus.
Your second term coincides with the 60th anniversary of the Schuman Declaration.
Pana druga kadencja zbiega się z 60. rocznicą deklaracji Schumana.
This anniversary has a considerable symbolic and political meaning for our Europe.
Rocznica ta ma dla Europy istotne znaczenie symboliczne i polityczne.
anniversary (myös: jubilee)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anniversary":

anniversary

Esimerkkejä "anniversary"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishToday, we are celebrating an anniversary: the 20th anniversary of this prize.
W dniu dzisiejszym świętujemy rocznicę: dwudziestą rocznicę wspomnianej nagrody.
English1 January 2009 was the 10th anniversary of the euro and of the Eurosystem.
1 stycznia 2009 obchodzono dziesiątą rocznicę powstania waluty euro i Eurosystemu.
EnglishWe are celebrating the 50th anniversary of the European Parliament this afternoon.
Tego popołudnia obchodzimy 50 rocznicę istnienia Parlamentu Europejskiego.
EnglishIt was the origin of the Xerox copier, which celebrated its 50th anniversary last year.
Chodzi o początki fotokopiarki Xerox, która w zeszłym roku obchodziła 50 urodziny.
EnglishThis was during the sixth anniversary of the imprisonment of 75 opposition representatives.
Miało to miejsce podczas szóstej rocznicy uwięzienia 75 przedstawicieli opozycji.
EnglishThe Operation ATALANTA, the EU's first naval operation, will soon celebrate its anniversary.
Operacja ATALANTA, pierwsza morska operacja UE, wkrótce obchodzić będzie rocznicę.
EnglishTomorrow, on 24 October, we will be celebrating the 63rd anniversary of the United Nations.
Jutro, tj. dnia 24 października, będziemy obchodzili 63. rocznicę ustanowienia ONZ.
EnglishIn 2008, the European Investment Bank celebrated its 50th anniversary.
W roku 2008 Europejski Bank Inwestycyjny obchodził 50 lat swego istnienia.
EnglishThey are pictured here for their 25th anniversary Newsweek retrospective on the Internet.
Fotografia została zrobiona z okazji 25-tej rocznicy w przeglądzie Internetu Newsweeka.
EnglishWe are celebrating the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall, that wall of shame.
Świętujemy dwudziestą rocznicę upadku muru berlińskiego, muru będącego symbolem hańby.
EnglishVarious events in 2008 marked the ECB's anniversary, including:
W 2008 roku z okazji dziesiątej rocznicy EBC zorganizowano różne imprezy, w tym:
EnglishFifty years later, on your festive anniversary, we feel exactly the same.
Pięćdziesiąt lat później, podczas uroczystych obchodów rocznicowych, mamy te same odczucia.
EnglishAs Mr Barroso mentioned, we shall celebrate the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall.
Jak wspomniał pan Barroso, będziemy obchodzić 20. rocznicę upadku muru berlińskiego.
EnglishToday, we are celebrating the 100th anniversary of International Women's Day.
Obchodzimy dzisiaj setną rocznicę Międzynarodowego Dnia Kobiet.
EnglishSeveral days ago, we celebrated the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall.
Kilka dni temu obchodziliśmy dwudziestą rocznicę obalenia muru.
EnglishThis month, Lithuania is marking the seventh anniversary of EU accession.
W tym miesiącu Litwa świętuje siódmą rocznicę przystąpienia do UE.
English(PL) On 27 December, we will celebrate the 90th anniversary of the Wielkopolska Uprising.
(PL) 27 grudnia tego roku będziemy obchodzić 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego.
EnglishIn 2014 we will be commemorating the one hundredth anniversary of the outbreak of the First World War.
W 2014 roku będziemy obchodzić setną rocznicę wybuchu pierwszej wojny światowej.
EnglishOn its 10th anniversary, the ECB opens the doors of its Eurotower premises to the public.
Z okazji dziesiątej rocznicy EBC zaprasza do odwiedzenia swojej siedziby w budynku Eurotower.
EnglishA commemorative setting is held to mark the twentieth anniversary of the Schuman declaration.
Uroczystości upamiętniające dwudziestą rocznicę deklaracji Schumana.