"to advise" - Puolakielinen käännös

EN

"to advise" puolaksi

EN to advise
volume_up
[advised|advised] {verbi}

to advise
volume_up
poradzić {vb:n perf.}
Patients should be advised not to breast feed if they are taking aripiprazole.
Lekarz powinien poradzić pacjentce, by nie karmiła piersią, jeżeli przyjmuje arypiprazol.
Patients should be advised not to take a second dose within a single night.
Pacjentom należy poradzić, aby nie przyjmowali drugiej dawki leku w ciągu tej samej nocy.
If this reaction occurs, they should be advised to rinse out their mouth thoroughly afterwards.
W przypadku wystąpienia takiej reakcji należy poradzić pacjentom, aby dokładnie płukali jamę ustną po zwymiotowaniu.
to advise (myös: to counsel)
volume_up
doradzić {vb:n perf.}
They will advise if Emtriva can be taken with your other medicines.
Doradzi on, czy można zażywać lek Emtriva razem z tymi lekami.
Advise Mrs Tymoshenko in the same way as we did Mr Yanukovych.
Proszę doradzać pani Tymoszenko tak samo jak doradzaliśmy panu Janukowyczowi.
Your doctor will advise you whether you should stop taking Trizivir.
Lekarz doradzi, czy należy przerwać przyjmowanie leku Trizivir.
to advise (myös: to assault, to counsel, to debate)
I would advise you to look at the rules on how we become voters.
Radzę państwu zapoznać się z zasadami dopuszczenia do udziału w głosowaniu.
I advise everyone not to bring emotion into this subject.
Radzę wszystkim unikać emocjonalnego podchodzenia do tego tematu.
I would advise you to look at the rules governing access to the European Court of Justice.
Radzę państwu zapoznać się z zasadami dostępu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
to advise (myös: to caution)
volume_up
pouczyć {vb:n perf.}
Patients should be advised of the importance of taking Trizivir regularly.
Pacjenta należy pouczyć, jak ważne jest regularne przyjmowanie preparatu Trizivir.
patients should be advised of the importance of taking Ziagen regularly.
pacjenta należy pouczyć, jak ważne jest regularne przyjmowanie preparatu Ziagen.
Patients should be advised of the importance of taking Kivexa regularly.
Pacjenta należy pouczyć, jak ważne jest regularne przyjmowanie preparatu Kivexa.
to advise (myös: to order, to recommend)
Polecam państwu ten dokument.
I would advise the Commission to read the recommendations made in that report as well as the recommendations made in this report.
Polecam Komisji zapoznanie się z zaleceniami przedstawionymi w tamtych sprawozdaniach oraz z tymi, które zostały zawarte w omawianym dziś sprawozdaniu.

Esimerkkejä "to advise"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI would be grateful if Parliament's Bureau could advise on the necessary measures.
Byłbym wdzięczny, gdyby Prezydium udzieliło informacji na temat koniecznych środków.
EnglishI hope that you will be generous enough to advise me on the content of that vision.
Mam nadzieję, że zechce pani udzielić mi wskazówek co do kształtu tej wizji.
EnglishYour veterinary surgeon will advise you on the type of food your dog will need.
Lekarz weterynarii udzieli informacji odnośnie rodzaju karmy, którą należy podawać psu.
EnglishYour doctor may advise you to take FORSTEO with calcium and vitamin D.
Lekarz może zalecić stosowanie preparatów wapnia i witaminy D z lekiem FORSTEO.
EnglishI would, however, advise against creating a new authority to deal with these questions.
Odradzałbym jednak tworzenie nowego organu, który miałby zajmować się tymi sprawami.
Englishdoctor will advise you if you can have STAMARIL based on the results of laboratory tests.
badań laboratoryjnych zdecyduje, czy można podać szczepionkę STAMARIL PASTEUR.
EnglishIf not, your doctor will advise you on the possible need to have extra doses.
Jeśli nie jest, lekarz prawdopodobnie zaleci podanie dodatkowych dawek.
EnglishYour doctor will advise whether you should continue to take Zeffix while you are pregnant.
Lekarz doradzi, czy można kontynuować przyjmowanie leku Zeffix w czasie ciąży.
EnglishYour doctor will advise you on how you should gradually discontinue Efexor depot treatment.
Lekarz udzieli porady w jaki sposób należy stopniowo odstawić lek EFEXOR DEPOT.
EnglishYour doctor will advise you on how you should gradually discontinue Efexor treatment.
Lekarz udzieli porady w jaki sposób należy stopniowo odstawić lek EFEXOR.
EnglishBefore continuing the debate, I must advise you on the new procedures.
Zanim będziemy kontynuować debatę muszę poinformować państwa o nowych procedurach.
EnglishThe doctor may also advise you to take calcium and vitamin D supplements.
Lekarz może również zalecić uzupełniające stosowanie wapnia i witaminy D.
EnglishThe doctor may also advise you to take calcium and vitamin D supplements.
Lekarz mo e równie zaleci uzupełniaj ce stosowanie wapnia i witaminy D.
EnglishIf necessary, your doctor may advise you to take vitamin supplements.
W razie potrzeby lekarz może zalecić pacjentowi przyjmowanie preparatów witaminowych.
EnglishYour doctor will advise you what other medicines you must continue to take while on Remicade.
Lekarz określi jakie inne leki muszą być stosowane podczas leczenia lekiem Remicade.
EnglishYour doctor will advise you for how long you can use Avonex or when to stop.
Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo może stosować lek Avonex lub kiedy zakończyć leczenie.
EnglishMeanwhile I strongly advise the Commission to study the OSCE action plan.
Zdecydowanie zalecam, aby Komisja przeanalizowała plan działania OBWE.
EnglishYour doctor will advise you about the dose of capecitabine, when to take it and how often.
Lekarz poinformuje pacjenta jaką dawkę kapecytabiny należy stosować, kiedy i jak często.
EnglishI would advise you to look at the rules governing access to the European Court of Justice.
Radzę państwu zapoznać się z zasadami dostępu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
EnglishYour doctor will advise on the possible need for extra doses.
Jeżeli potrzebne będzie podanie dodatkowych dawek, to lekarz o tym poinformuje.