"adult" - Puolakielinen käännös

EN

"adult" puolaksi

volume_up
adult {subst.}

EN adult
volume_up
{substantiivi}

adult (myös: grown-up)
This may vary depending on whether you are an adult or a child.
To może się różnić w zależności od tego czy pacjent jest dorosły, czy jest dzieckiem.
But when I chose a career as an adult, it was filmmaking.
Kiedy wybrałem karierę zawodową, już jako dorosły, zdecydowałem się na robienie filmów.
We have fading memories of that provisional temple, erected each time an adult sat down.
Mamy mętne wspomnienia tej tymczasowej świątyni, wznoszonej za każdym razem gdy dorosły siada.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "adult":

adult

Esimerkkejä "adult"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAdult patients on peritoneal dialysis The treatment is divided into two stages:
Dorośli pacjenci poddawani dializie otrzewnowej Leczenie składa się z dwóch faz:
EnglishTwinrix Adult is a white, slightly milky liquid presented in a glass vial (1 ml).
Szczepionka Twinrix Adult jest białym, lekko mlecznym płynem w szklanej fiolce (1 ml).
EnglishThe recommended dose for Zenapax in adult and paediatric patients is 1 mg/ kg.
Zalecana dawka preparatu Zenapax dla pacjentów dorosłych i dzieci wynosi 1 mg/ kg mc.
EnglishThe dose used in paediatric patients may differ from the dose used in adult patients.
Dawka stosowana u dzieci może różnić się od dawki stosowanej u osób dorosłych.
EnglishThey included young and adult cats of various breeds, but not young kittens.
Uczestniczyły w nich młode i dorosłe koty różnych ras, lecz nie małe kocięta.
EnglishBridging the Efficacy of Silgard from Young Adult Women to Young Adolescents
Skuteczność szczepionki Silgard obejmująca młode, dorosłe kobiety i młodzież
EnglishThe dosing recommendations for paediatric patients are the same as for adult patients.
Zalecenia dotyczące dawkowania u dzieci są takie same jak dla pacjentów dorosłych.
EnglishThey are common in adult patients, but uncommon in infants, children and adolescents.
Są częste u dorosłych pacjentów, ale niezbyt częste u niemowląt, dzieci i młodzieży.
EnglishAfter day 23 of life, the exposure was comparable to that in adult rats.
Po 23 dniu życia stężenia były porównywalne do obserwowanych u dorosłych szczurów.
EnglishTwinrix Adult is a vaccine, which is available as a suspension for injection.
Twinrix Adult to szczepionka dostępna w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.
EnglishThe Committee recommended that Twinrix Adult be given marketing authorisation.
Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Twinrix Adult do obrotu.
EnglishAdult education is one of the most important parts of the education system.
Kształcenie dorosłych jest jedną z najważniejszych części systemu edukacji.
EnglishThe studies included young and adult cats of various breeds, but not young kittens.
Badania obejmowały młode i dorosłe koty różnych ras, z wyjątkiem kociąt.
EnglishAdult cancer patients with symptomatic anaemia receiving chemotherapy
Pacjenci dorośli z nowotworem i objawową niedokrwistością leczeni chemioterapią
EnglishThey included young and adult cats of various breeds, but not young kittens.
Badania obejmowały młode i dorosłe koty różnych ras, z wyjątkiem kociąt.
EnglishThe adverse reactions reported among 1788 adult patients in clinical studies are:
Działania niepożądane stwierdzone w grupie 1788 dorosłych pacjentów w badaniach klinicznych:
EnglishXyrem is used to treat narcolepsy with cataplexy in adult patients.
Xyrem jest stosowany w leczeniu narkolepsji z katapleksją u dorosłych pacjentów.
EnglishAdult patients with renal insufficiency not yet undergoing dialysis
Pacjenci dorośli z niewydolnością nerek nie wymagający jeszcze leczenia dializą:
EnglishGliolan is used in adult patients with malignant glioma (a type of brain tumour).
Preparat Gliolan stosuje się u pacjentów dorosłych z glejakiem złośliwym (typem guza mózgu).
EnglishProphylaxis of transplant rejection in adult kidney or liver allograft recipients.
Profilaktyka odrzucania przeszczepu u biorców alogenicznych przeszczepów nerki lub wątroby.