"to act upon" - Puolakielinen käännös

EN

"to act upon" puolaksi

EN to act upon
volume_up
{verbi}

to act upon (myös: to act on, to follow, to head)
volume_up
podążać {vb:n imp.}

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to act upon" puolaksi

act substantiivi
to act verbi
upon adverbi
Polish
upon prepositio

Esimerkkejä "to act upon"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe Lisbon Treaty gives Parliament a new role, and I would like the Commission to act upon it.
Traktat lizboński nadaje Parlamentowi nową rolę i chciałabym, żeby Komisja działała zgodnie z nią.
EnglishEurope also loses credibility if we do not act upon these breaches.
Europa również traci zaufanie nie reagując na te naruszenia.
EnglishIn case of urgent financial aid, the Council will act by qualified majority upon a proposal from the Commission.
W przypadku gdy pomoc finansowa jest pilnie potrzebna, Rada decyduje większością kwalifikowaną w następstwie przedłożenia wniosku przez Komisję.
EnglishThe action shall be admissible only if the institution, body, office or agency concerned has first been called upon to act.
Skarga ta jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy dana instytucja, organ lub jednostka organizacyjna zostały uprzednio wezwane do działania.
EnglishI am very glad that I stayed to listen to his words, and I hope that others will hear them and act upon them.
Bardzo się cieszę, że pozostałam dłużej, aby usłyszeć jego słowa, i mam nadzieję, że inni też je usłyszą i będą się nimi kierować w swoich działaniach.
EnglishThus, the Former Yugoslav Republic of Macedonia must be called upon to act, if it wants a future soon.
Dlatego też Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii należy wezwać do podjęcia odpowiednich działań, jeżeli chce ona, by plany na przyszłość szybko się ziściły.
EnglishSo let us act upon it.
EnglishIt is time to act upon this report.
EnglishIt is true that human rights problems abound and there are also a lot of countries that could be mentioned and called upon to act.
To prawda, że problemy z prawami człowieka są liczne i że jest również wiele krajów, o których można wspomnieć i które można wezwać do działania.
EnglishThe rapporteur's proposal to create a post of High Official is therefore helpful and we should act upon it as quickly as possible.
Wniosek sprawozdawcy, aby utworzyć stanowisko urzędnika wysokiego szczebla jest więc pomocny i będziemy nad nim pracować tak szybko, jak to możliwe.
EnglishHowever, before we begin to act upon these priorities, we must draw some lessons from the economic collapse, which has spread permanently across the world.
Zanim jednak zaczniemy je realizować, musimy wyciągnąć wnioski z załamania gospodarczego, które na dobre rozlało się po świecie.
EnglishThis must improve, or Parliament will have to find ways of compelling the Commission to be helpful and responsive and, equally, to act upon the conclusions produced by the Ombudsman.
To musi ulec poprawie, inaczej Parlament będzie musiał znaleźć sposoby zmuszenia Komisji, aby była pomocna i sprawniejsza w działaniu oraz reagowała na konkluzje przedstawione przez Rzecznika.