"acres" - Puolakielinen käännös

EN

"acres" puolaksi

volume_up
acre {subst.}

EN acres
volume_up
{monikko}

1. yleinen

acres
volume_up
hektary {feminiini mon.}

2. "of woodland, grazing"

acres (myös: bunch, multitude, loads, masses)
acres
volume_up
szmat {m} [ark.]

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "acres":

acres

Esimerkkejä "acres"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHe let it go to seed, he took the seeds, he planted it on his 30 acres, all around.
Pozwolił jej zawiązać nasiona, zebrał je i posadził na swoich 30 akrach.
EnglishSo he moved back to the farm, and, long story short, they now have seven acres under cultivation.
A więc przeniósł się na farmę i krótko mówiąc, uprawiają teraz siedem akrów.
EnglishFor ten acres of vineyard shall yield one bath, and a homer of seed shall yield [but] an ephah.
Do tego dziesięć stajan winnicy przyniosą jednę baryłę wina, a jeden chomer nasienia wyda efa.
EnglishThe average small village farmer works on two acres or less.
Przeciętny rolnik z małej wioski uprawia najwyżej dwa akry (0,8 ha).
EnglishThe farm and its 2000 acres were a gift from the Johnsons....
Farma i jej 2000 akrów była podarunkiem od rodziny Johnsonów....
EnglishAnd once this path is constructed, it'll connect the South Bronx with more than 400 acres of Randall's Island Park.
Ścieżka ta połączy Południowy Bronx z ponad 400 akrami parku Randall Island.
EnglishWe were surrounded by thousands of acres of cotton fields.
Dookoła nas rozciągały się tysiące akrów bawełnianych pól.
EnglishIt's the world's largest green roof, 10 and a half acres.
Największy zielony dach na świecie, 10 i pół ara.
EnglishThe first asking price for the property when we looked at it in 1998 was one billion dollars for 180 acres and a couple of mines.
Cena wywoławcza za własność w 1998 roku to miliard dolarów za 180 akrów i kilka kopalń.
EnglishWe were standing on the edge of thousands of acres of cotton.
Staliśmy na krańcu tysięcy akrów bawełny.
EnglishBut at the end of it, you've got a hundred acres of land.
" Ale na końcu dostawałeś 100 akrów ziemi.
Englishtwenty sovereigns are worth twenty acres
lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu
EnglishAnd the chemical plant comprised 757 acres.
EnglishThat's more than 250 hundred-thousand acres.
EnglishTribes lost millions of acres.
EnglishIn this case, we only used 15 of the 60 acres of land, and the 45 acres was a park and would become the legacy of the Olympic Village.
W tym przypadku wykorzystaliśmy tylko 15 z 60 akrów ziemi, a te 45 tworzył park, który miałby pozostać w spadku po Wiosce Olimpijskiej.
EnglishAreas of vital environmental importance, such as the delta of the River Nestos, where tourist facilities covering thousands of acres have already been announced, are also at risk.
Obszary o dużym znaczeniu dla środowiska, takie jak delta rzeki Nestos, gdzie zapowiedziano już pokrycie tysięcy akrów obiektami turystycznymi, są również zagrożone.
EnglishAnd that the building itself is occupied in the lower portion, broken up by a series of courts, and it's five acres of uninterrupted, horizontal space for their administrative offices.
Sam budynek zajęty jest w dolnej części, przedzielony kilkoma dziedzińcami, dysponuje pięcioma akrami niezakłóconej, horyzontalnej przestrzeni dla administracji.
EnglishDozens of human lives were lost, hundreds of individuals were injured, thousands of animals were killed, whole villages were burned to the ground and thousands of acres of forests were annihilated.
Zginęły dziesiątki osób, setki osób doznały obrażeń, zginęły tysiące zwierząt, całkowicie spłonęły całe wsie i zniszczeniu uległy tysiące hektarów lasów.
EnglishAnd what I need to tell you is that on 100 acres he gets 40,000 pounds of beef; 30,000 pounds of pork; 25,000 dozen eggs; 20,000 broilers; 1,000 turkeys; 1,000 rabbits -- an immense amount of food.
Najważniejsze jest to, że z 40 hektarów otrzymuje 18 000 kg wołowiny, 13 500 kg wieprzowiny, 300 000 jaj 20 000 brojlerów, 1 000 indyków, 1 000 królików, ogromną ilość żywności.