"inside of" - Norjankielinen käännös

EN

"inside of" norjaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "inside of".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "inside of" norjaksi

inside adverbi
Norwegian
side substantiivi
of prepositio

Esimerkkejä "inside of"-ilmaisun käytöstä norjaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishClose the window immediately, but make sure you don’t click inside the pop-up window.
Lukk vinduet umiddelbart, men sørg for at du ikke klikker i forgrunnsvinduet.
EnglishAnd it's inside and outside, self and other, and other is all very different.
Og det er innside og utside, selvet og det andre, og det andre er alltid svært forskjellig.
EnglishThis will warm up the scented oil inside, and a particular smell will be emitted.
Det varmer opp den parfymerte oljen, og en bestemt duft slippes ut.
EnglishThis is a tumor: dark, gray, ominous mass growing inside a brain.
Dette er en svulst, en mørk, grå, illevarslende masse som gror inne i en hjerne.
EnglishAnd what you see is that the film on the bottom releases what is inside it.
Så hva dere ser er at filmen på bunnen slipper ut det som er inni den.
EnglishWe can ask, "Where is it inside, if we stimulate it with a picture?"
Vi kan spørre: "Hvor er den inni der", hvis vi stimulerer den med et bilde?
EnglishAnd they can't because the people inside of them are too afraid of conflict.
Og de kan ikke fordi folkene inne i dem er for redde for konflikt.
EnglishOur AdSense newsletter makes it easy to stay on top of what's happening inside AdSense.
Med nyhetsbrevene fra AdSense er det enkelt å holde seg oppdatert om hva som skjer i AdSense.
EnglishIt took me 45 minutes to get one inch down inside of that stack of cards.
Det tok meg 45 minutter å komme en tomme nedover i den kortbunken.
EnglishI lived with an alcoholic father who beat me and molested me, and it was all inside that.
Jeg levde med en alkoholisert far som slo meg og misbrukte meg, og det var på innsiden av det.
EnglishAt TED2011, he makes his audacious TED Prize wish: to use art to turn the world inside out.
På TED2011 presenterer han sitt dristige TED prisønske: å bruke kunst til å snu verden på hodet.
EnglishFind out more about the two-step publisher application process on the official Inside AdSense blog.
Finn ut mer om søknadsprosessen for utgivere i to trinn i den offisielle AdSense-bloggen.
English17:50 Number three: Take a good look at what's inside your own suitcase and why you put it there.
17:50 Nummer tre: Ta en god kikk på hva som ligger i kofferten din og hvorfor du la det der.
EnglishThe Google+ search bar allows you to find everything that you're looking for inside of Google+.
Med Google+-søkefeltet kan du finne alt du ser etter på Google+.
EnglishAnd finally a girl explaining in Marathi what it is, and said, "There's a processor inside."
Og til slutt en jente som forklarer på Marathi hva det er, hun sier, "Det er en prosessor inni der."
EnglishThey cause different things to happen inside the cell.
De deler informasjon med hverandre; de får forskjellige ting til å skje inne i cellen.
EnglishAnd Edgar Rice Burroughs actually put himself as a character inside this movie, and as the narrator.
Og Edgar Rice Burroughs plasserte faktisk seg selv som en figur i filmen, og som fortelleren.
EnglishAnd at first I was shocked to find myself inside of a silent mind.
Først ble jeg sjokkert over å befinne meg i et lydløst sinn.
EnglishBut before I show you what's inside, I will tell you, it's going to do incredible things for you.
Men før jeg viser deg hva som er inni, vil jeg fortelle deg at den vil gjøre utrolige ting for deg.
EnglishThere was photographic recall inside the children, I suspect because they're discussing with each other.
Der var fotografisk gjenkalling hos barna, som jeg tror kommer av at de snakket med hverandre.

Muita sanoja

English
  • inside of

Enemmän käännöksiä Suomi-englanti sanakirjassa.