"walk-through" - Hollanninkielinen käännös

EN

"walk-through" hollanniksi

EN walk-through
volume_up
{adjektiivi}

walk-through
walk-through

Esimerkkejä "walk-through"-ilmaisun käytöstä hollanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI've heard this dress actually sort of sounds like wind chimes as they walk through.
Ik heb gehoord dat hij klinkt als een windgong bij het voorbijlopen.
EnglishIt is to put on some galoshes and walk through and find our way around.
We gaan onze gummilaarzen aantrekken, erdoor stappen en onze weg zoeken.
EnglishWe have brains that evolved in medium-sized ancestors which couldn't walk through rocks.
Onze hersenen zijn geëvolueerd in middelgrote voorouders die niet door rotsen konden lopen.
EnglishMike Matas: And so throughout the whole book, Al Gore will walk you through and explain the photos.
Mike Matas: Doorheen het hele boek zal Al Gore je gids zijn en de foto's uitleggen.
EnglishYou walk through the space, a voice reads the names, ages and place of birth of the children.
Je loopt door de ruimte, een stem leest de namen, leeftijden en geboorteplaatsen van de kinderen.
EnglishIn fact, I watched her walk through the streets hawking.
Ik zag haar daadwerkelijk lopen door de straten, al verkopend.
EnglishBut then we walk through that gallery, and the pictures hanging there are a culture shock.
Maar dan moeten wij door die gang en de schilderijen die men daar heeft opgehangen, zijn een echte cultuurschok.
EnglishDespite the heavy gunfire, I've been able to get away from it all and walk through the land of your ideas."
Ik ben in staat geweest hier even van weg te komen en rond te wandelen in de wereld van uw ideeën.
EnglishThe first thing that we did was walk through the slums.
Het eerste dat we deden, was door de sloppenwijken wandelen.
EnglishThough I walk through the valley of the shadow of death...
Hoewel ik door de vallei in de schaduw des doods loop...
EnglishSo there you go -- walk me through, show me who your management team is.
Dus dan stel je me je managementteam voor.
EnglishHow is a consumer going to walk through this minefield?
Hoe beweegt een consument zich door dit mijnenveld?
EnglishThat's up to you, when you walk through a hall.
Dat is jouw opdracht, als je door de zaal wandelt.
EnglishWe will walk through the fire and attack Avaricum.
We gaan door het vuur, en vallen Avaricum aan.
EnglishBut I did walk him right through that door, right?
Maar ik liep met 'm door deze deur, of niet?
EnglishStubblebine, who commanded 16,000 soldiers, was confounded by his continual failure to walk through the wall.
Stubblebine, aan het hoofd van 16,:,000 manschappen was in de war omdat het maar niet wou lukken door een muur te lopen.
EnglishSo, I'm going to, like, go through some slides from way back when, and walk through them to give you a sense of how I end up here.
Dus ik ga door wat dia's heen van jaren geleden, om jullie een idee te geven hoe ik hier aanbeland ben.
EnglishAnd there emerged a design: the galleries sort of forming an island and you could walk through them or on the roof.
Er ontstond een ontwerp. ~~~ De galerijen vormen min of meer een eiland. ~~~ Je kunt er doorheen lopen, of op het dak.
EnglishI walk every weekend through my own region and know what it is to see black trees that will never grow again.
Ik wandel ieder weekend door mijn geboortestreek en weet wat het is om die zwarte bomen te zien die nooit meer zullen groeien.
EnglishBut I try to walk through life like this.
Maar ik tracht zo door het leven te lopen.