"to provoke" - Hollanninkielinen käännös

EN

"to provoke" hollanniksi

EN to provoke
volume_up
[provoked|provoked] {verbi}

Deze wapens dragen bij aan het escaleren en uitlokken van langdurige conflicten.
I know you have provoked Mr Schulz into further comment but I would ask him to exercise self-restraint.
Ik weet dat u een nadere reactie van de heer Schulz wilt uitlokken, maar ik vraag hem zelfbeheersing te betrachten.
If this continues to happen and there is a real emergency, we will remain inflexible, we will not be able to help, and we will provoke unwelcome public opinion.
Anders zullen we bij echte noodgevallen inefficiënt blijven, niet kunnen helpen en ongewenste controversen uitlokken.
to provoke (myös: to defy, to incite)
We are there to inspire, to provoke, to mobilize, to bring hope to our people.
We zijn er om te inspireren, te provoceren, te mobiliseren, om onze mensen hoop te bieden.
Je zal hem provoceren wanneer hij terugkeert.
By saying these words on German soil, he is consciously seeking to provoke the European democrats!
Door deze woorden op Duits grondgebied uit te spreken probeerde hij doelbewust de Europese democraten te provoceren!
The past is full of life, eager to irritate us, provoke and insult us, tempt us to destroy or repaint it.
Het verleden zit vol leven, het wil ons prikkelen, provoceren en beledigen, het wil ons verleiden om het kapot te maken of opnieuw te schilderen.
And the only purpose that these legs can serve, outside the context of the film, is to provoke the senses and ignite the imagination.
En het enige nut voor deze benen, buiten de context van een film, is om de zintuigen te stimuleren en de verbeelding te prikkelen.
Mr President, I have been provoked by several speakers but I will not be deterred from what I have to say.
-- Mijnheer de Voorzitter, diverse sprekers hebben mij uitgedaagd, maar ik zal mij niet laten afbrengen van wat ik te zeggen heb.
I should like to make one final point and I am provoked - or encouraged - to do so by the interesting remarks made by Mr Brok.
Tot besluit zou ik graag nog één ding naar voren willen brengen; de interessante opmerkingen van de heer Brok hebben mij daartoe uitgedaagd - of aangemoedigd.
to provoke (myös: to abet, to agitate, to egg on, to excite)
to provoke (myös: to abet, to excite, to incite, to rouse)
to provoke (myös: to aggravate, to defy, to incite)
to provoke (myös: to challenge, to defy, to incite)

Esimerkkejä "to provoke"-ilmaisun käytöstä hollanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThey should beware lest they provoke the legitimate wrath of the citizens.
Laten zij er dan voor waken de terechte woede van de burgers over zich uit te roepen.
EnglishWe must avoid meddling and try not to provoke conflicts through clumsy phrasing.
We mogen ons daar niet in mengen en geen conflicten veroorzaken door onhandige formuleringen.
EnglishA failure to do so will provoke a serious crisis in our relations with Turkey.
Is dat niet het geval, dan kan dat leiden tot een ernstige crisis in onze betrekkingen met Turkije.
EnglishThis report is characterised by conviction and is not designed to provoke.
Dit verslag is gebaseerd op overtuigingen en niet op provocaties.
EnglishExamples can sometimes provoke comments which I shall not make.
Voorbeelden kunnen soms tot opmerkingen leiden die het voorzitterschap niet zal maken.
EnglishI must say that it may not be very original but still, it does provoke emotion.
Ik moet zeggen dat dit debat weliswaar misschien niet erg origineel is, maar wel voor de nodige emotie zorgt.
EnglishAir strikes will simply provoke all these groups to take action.
Een luchtaanval zal al deze groepen opnieuw stimuleren tot acties.
EnglishAgain, I ask why do we have to wait for a crisis to provoke action?
Opnieuw moet ik u vragen waarom we op een crisis moeten wachten voordat er actie wordt ondernomen?
EnglishThe agreements should provoke protests from any serious politician specialising in the law.
Deze overeenkomsten zouden iedere serieuze politicus met kennis van het recht tot protest moeten aanzetten.
EnglishWhat horror, what an outcry this information should provoke.
Dan zouden de burgers toch geschokt en verbijsterd zijn?
EnglishThe basic aim of the Green Paper is to provoke a wider dialogue on the future of the sector in Europe.
Met het Groenboek wilden wij een ruime dialoog tot stand brengen over de toekomst van de handel in Europa.
EnglishThe recent Enron debacle offers a sobering lesson in what a lack of transparency could provoke.
De recente ondergang van Enron geeft een ontnuchterend beeld van waar een gebrek aan transparantie toe kan leiden.
EnglishI am worried about the possible vagueness and difference of interpretation that such phraseology can provoke.
Ik maak mij zorgen over de mogelijke vaagheid en de verschillende interpretaties waartoe deze zin kan leiden.
EnglishAll natural disasters and tragic events provoke in us a response of sympathy and kindred feeling for those who have suffered.
Alle natuurrampen en tragedies wekken gevoelens van medeleven bij ons op voor de getroffenen.
EnglishTo fight against their anger, not to provoke it.
Vecht tegen hun toorn, maar wek hun toorn niet op.
EnglishA solution must be found to the issue of contentious parades which serve to provoke the recent unrest.
Er moet een oplossing worden gevonden voor de fel omstreden marsen die tot de jongste onlusten aanleiding hebben gegeven.
EnglishA solution must be found to the issue of contentious parades which served to provoke the recent unrest.
Er moet een oplossing worden gevonden voor de fel omstreden marsen die tot de jongste onlusten aanleiding hebben gegeven.
EnglishThis could, in fact, provoke a reaction.
Dit zou natuurlijk tot bepaalde reacties kunnen leiden.
EnglishIt is therefore in the interest of all the parties to avoid any incident which might provoke an escalation.
Het is dus in het belang van alle partijen dat ieder incident dat tot een escalatie van geweld kan leiden, wordt voorkomen.
EnglishIt did not provoke Mr Milosevic.
Zij hebben Milosevic niet tot deze daden aangezet.