EN to incite
volume_up
[incited|incited] {verbi}

We must overcome this and incite our governments to be European through and through.
Wij moeten een stap verder gaan en onze regeringen ertoe aanzetten waarlijk Europees te denken.
That is why we must immediately take action against everything that may incite young people to drink alcohol.
Daarom moet men van nu af aan alles aanpakken dat jongeren tot alcoholgebruik kan aanzetten.
We call on it to arrest those involved in inciting violence.
We verlangen dat de regering degenen die tot geweld aanzetten, gevangenzet.
to incite (myös: to abet, to excite, to provoke, to rouse)
to incite (myös: to aggravate, to defy, to provoke)
to incite (myös: to defy, to provoke)
to incite (myös: to abet, to agitate, to stir up)
to incite (myös: to challenge, to defy, to provoke)

Esimerkkejä "to incite"-ilmaisun käytöstä hollanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis fact alone can incite us to the required degree and reduce our negligence to date.
Die nuchtere vaststelling drukt ons met onze neus op de feiten en stemt tot nadenken.
EnglishI have in mind content likely to deprave, to incite hatred or to promote criminal behaviour.
Ik denk daarbij aan inhoud die aanzet tot verloedering, haat of crimineel gedrag.
EnglishMadam President, it is rare for a draft directive to incite such passions.
- Mevrouw de Voorzitter, zelden heeft een voorstel voor een richtlijn de gemoederen zo verhit.
EnglishThe fight against terrorism, and against those who incite it, is clearly a necessity.
De strijd tegen het terrorisme is een absolute noodzaak.
EnglishIt would not be in anybody’ s interest to launch a new costly arms race and incite new threats.
Niemand heeft belang bij een nieuwe geldverslindende wapenwedloop en het oproepen van nieuwe dreigingen.
EnglishFreedom and independence incite nations into action.
Vrijheid en zelfstandigheid zetten staten tot actie aan.
EnglishThis should not incite either Council or Parliament to deprive them of the latest tools of their trade.
Dit zou noch de Raad noch het Parlement ertoe aan moeten zetten om hem het gebruik van zijn meest recente instrumenten te ontzeggen.
EnglishThe European Union must bring all its strength to bear to force Zaire to shut down those radio stations that incite people to hatred.
De Europese Unie moet al haar invloed aanwenden om Zaïre ertoe te bewegen de radiostations die de haat aanwakkeren te sluiten.
EnglishAccordingly, the British Government will deport those who call for holy war, who incite violence and who gloss over acts of terror.
Zo zal de Britse regering mensen uitwijzen die oproepen tot de heilige oorlog, die oproepen tot geweld en die terreurdaden vergoelijken.
EnglishHe did formulate the obvious message that his government has the right to know what sections of the Islamic community support, or incite, violence.
Wel formuleerde hij de vanzelfsprekende boodschap dat zijn regering het recht heeft te weten welke delen van de islamitische gemeenschap geweld ondersteunen of daartoe oproepen.