"buzzing" - Hollanninkielinen käännös

EN

"buzzing" hollanniksi

NL
EN

buzzing {substantiivi}

volume_up
buzzing (myös: humming, bombilation)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "buzzing":

buzzing
English

Esimerkkejä "buzzing"-ilmaisun käytöstä hollanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe world is buzzing at the moment with plans to force reductions in gas emissions at all costs.
De wereld is vol berichten over plannen om ten koste van alles CO2-uitstoot te verminderen.
EnglishMr President, Commissioner, the airwaves are buzzing.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, het gonst om ons heen.
EnglishIt activates what's called the buzzing bridge, or the dog.
Nu hoor je de trompetkam in actie, in het Engels 'dog' genoemd.
EnglishAnd birds like this Savannah sparrow, they tend to have a buzzing (Sound clip: Savannah sparrow song) type call.
En vogels zoals deze Passerculus hebben meestal een zoemend (Geluidsfragment: roep van de Passerculus) soort roep.
EnglishThe EU should not be the bull in diplomacy's china shop, but nor should it merely be an irritating fly buzzing around.
De EU moet niet als een olifant door de porseleinkast van de diplomatie stampen, maar zich ook niet als een vlo gedragen die alleen maar wat irritant rondspringt.
EnglishIt ought to be buzzing with plans to reduce the temperature, and with plans to live at the higher temperature -- and not at all costs, but efficiently and cheaply.
Ze zou vol moeten zijn met plannen hoe de temperatuur te laten dalen en hoe te leven met hogere temperaturen. ~~~ En niet ten koste van alles, maar efficiënt en goedkoop.
English(Laughter) So, I blew it up and ran into the living room, my finger where it shouldn't have been, I was waving this buzzing sheep around, and my mother looked like she was going to die of shock.
(Gelach) Dus ik blies het op en rende de kamer in, mijn vinger waar die niet hoorde te zitten. ~~~ Ik wuifde dat onzalige schaap in het rond en mijn moeder kreeg bijna een hartaanval.