"seán ó" - Espanjankielinen käännös

EN

"seán ó" espanjaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "seán ó".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "seán ó" espanjaksi

O substantiivi
Spanish
O interjektio
Spanish

Esimerkkejä "seán ó"-ilmaisun käytöstä espanjaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English(GA) Mr President, my colleague Mr Seán Ó Neachtain speaks Irish fluently.
(GA) Señor Presidente, mi compañero, el señor Seán Ó Neachtain, habla irlandés con fluidez.
EnglishNevertheless, I fully agree with the question which has been tabled by my colleague Seán Ó Neachtain.
Con todo, estoy totalmente de acuerdo con la pregunta que ha sido presentada por mi compañero Seán Ó Neachtain.
EnglishQuestion No 21 by Seán Ó Neachtain (H-0169/03):
Pregunta nº 21 formulada por Seán Ó Neachtain (H-0169/03):
EnglishQuestion No 12 by Seán Ó Neachtain (H-0384/03):
Pregunta nº 12 formulada por Seán Ó Neachtain (H-0384/03):
EnglishQuestion No 6 by Seán Ó Neachtain (H-0230/03):
Pregunta nº 6 formulada por Seán Ó Neachtain (H-0230/03):
EnglishMadam President, the Joxer character created by the great Irish playwright, Sean O'Casey, observed the whole world as 'in a state of chassis'.
Señora Presidenta, el personaje de Joxer, creado por el gran dramaturgo irlandés Sean O'Casey, observaba el mundo como "en un estado de caos".
EnglishMany years ago Sean O'Casey, the Irish poet, wrote in Juno and the Paycock: 'I ofen looked up at the sky an' assed meself the question - what is the moon, what is the stars?'
Hace muchos años Sean O'Casey, el poeta irlandés, escribió en Juno and the Paycock: "muchas veces miro al cielo y me pregunto ¿qué es la luna, qué son las estrellas?".

Muita sanoja

English
  • seán ó

Lisää käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.