Englanti-suomi-käännös: "thread"

EN thread Suomenkielinen käännös

thread {subst.}
to thread {v.}

EN thread
play_circle_outline
{substantiivi}

thread (myös: artifice, intrigue, outline, plot)
thread (myös: filament, yarn)
thread (myös: fiber, fibre, filament, dietary fibre)
thread (myös: wire, yarn)
And with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.
Kaikessa mitä me teemme ihmisoikeuksien hopeinen lanka kulkee työmme lävitse.
In fact, the development dimension is the main thread of what we now call the 'Doha development agenda' .
Kehitys on itse asiassa Dohan kehitysohjelman punainen lanka.
In conclusion, as we have seen, there is a visible common thread to our dreams and problems.
Totean yhteenvetona, että kuten olemme huomanneet, meidän unelmiamme ja ongelmiamme yhdistää näkyvä yhteinen lanka.
thread (myös: fibre, fibril, filament, strand)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "thread":

thread

Esimerkkejä "thread"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe thread of consistency in all of these measures is the primacy of politics itself.
Itse politiikan ensisijaisuus on kaikkien näiden toimien johdonmukaisuuden avain.
English(EL) Mr President, there is an expression that says 'a man's life hangs by a thread'.
(EL) Arvoisa puhemies, on olemassa sanonta "ihmishenki on hiuskarvan varassa".
EnglishThe experts are beginning to lose the thread, and the citizens are completely lost.
Asiantuntijat alkavat olla hakoteillä, eivätkä kansalaisetkaan tiedä, missä mennään.
EnglishThe fact that the Commission plans to pick up this thread is good news.
Se, että komissio aikoo ryhtyä käsittelemään tätä asiaa, on iloinen uutinen.
EnglishHowever, the connecting thread here is the enthusiasm over what we have achieved.
Yhdistävänä tekijänä on kuitenkin intomielinen suhtautuminen siihen, mitä olemme saavuttaneet.
EnglishHold the banknote against the light - the thread will appear as a dark stripe.
Kun katsot seteliä valoa vasten, turvalanka näkyy tummana raitana.
EnglishA strong anti-Russian current is seen as a red thread in the text.
Tekstissä näkyy punaisena lankana vahva Venäjän vastainen suuntaus.
EnglishSecondly, there is a thread of political correctness running through the proposal.
Toiseksi ehdotuksessa on poliittisen korrektiuden sävy.
EnglishIt is quite clear what the common thread is between Soviet socialism and National Socialism.
On varsin selvää, mikä oli yhteinen tekijä neuvostososialismin ja kansallissosialismin välillä.
EnglishPolitical experience tells us that it is hard to put a broken thread of conversation together again.
Politiikan kokemukset osoittavat, että katkeillutta puheyhteyttä on enää vaikea paikata.
EnglishOtherwise, OLAF will suddenly find itself hanging from only one thread and will no longer be independent.
Muuten OLAF huomaa yhtäkkiä roikkuvansa yhden langan varassa eikä ole enää riippumaton.
EnglishThe contradictoriness I have mentioned runs like a thread through other areas.
Mainittu ristiriitaisuus näkyy muissakin asioissa.
EnglishI say that to illustrate how important thread and fabric are.
Sanon tämän osoittaakseni, miten tärkeitä langat ja kankaat ovat.
EnglishThis base line is precisely the thread that runs through the entire report.
Juuri tämä peruslinja näkyy koko mietinnössä.
EnglishThis red thread of independence, which runs through to the present day, had its crucial moment in 1956.
Tämä riippumattomuuden johtoajatus, joka on säilynyt nykypäivään saakka, oli käännekohdassa vuonna 1956.
EnglishThe agreement, then, was hanging by the thread of the conversation between Chancellor Merkel and President Sarkozy.
Sopimus roikkui liittokansleri Merkelin ja presidentti Sarkozyn välisen keskustelun varassa.
EnglishOn human rights: I want to describe that as a silver thread.
Ihmisoikeuksista: haluan kuvata aihetta hopealankana.
EnglishUnfortunately, no thread of real reform runs through Mr Varela Suanzes-Carpegna's reports.
Valitettavasti Varela Suanzes-Carpegnan mietinnöstä ei löydy mitään johtoajatusta todellisen uudistuksen toteuttamiseksi.
EnglishThe New Orleans tragedy and the New York failure share a common thread – the North American administration.
New Orleansin murhenäytelmällä ja New Yorkin epäonnistumisella on yhteinen nimittäjä: Pohjois-Amerikan hallinto.
EnglishIt was, in fact, a day of anguish for the peace process which is now only held together by a thread.
Päivä oli kuitenkin ahdistuksen päivä enää pelkästään " hiuskarvan varassa roikkuvan" rauhan prosessin tulevaisuudelle.