Tutustu bab.la:n maskottiin, Joppeen, Facebookissa.

Englanti-suomi-käännös: "thread"

 

"thread" suomeksi

Tulokset: 1-39 / 89

thread {substantiivi}

thread {subst.} (myös: wire, yarn)

lanka {subst.}

And with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.

Kaikessa mitä me teemme ihmisoikeuksien hopeinen lanka kulkee työmme lävitse.

In fact, the development dimension is the main thread of what we now call the 'Doha development agenda' .

Kehitys on itse asiassa Dohan kehitysohjelman punainen lanka.

At the political level, respect for democratic values and human rights remains our guiding thread.

Poliittisella tasolla punainen lanka on edelleen demokraattisten arvojen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Just imagine if the thread is not strong, if it is not made from the right material; that life would be lost.

Jos kyseinen lanka, hiuskarva, ei ole vahva, jos se ei ole oikeaa materiaalia, henkilö kuolee.

In conclusion, as we have seen, there is a visible common thread to our dreams and problems.

Totean yhteenvetona, että kuten olemme huomanneet, meidän unelmiamme ja ongelmiamme yhdistää näkyvä yhteinen lanka.

thread {subst.} (myös: device, intrigue, outline, plot)

juoni {subst.}

thread {subst.} (myös: dietary fibre, fibre, filament, floss)

kuitu {subst.}

thread {subst.} (myös: fibre, filament, fiber, strand)

säie {subst.}

thread {subst.} (myös: filament, yarn)

rihma {subst.}

to thread {verbi}

to thread [threaded|threaded] {v.} (myös: to slalom, to zigzag)

pujotella {v.}

to thread [threaded|threaded] {v.} (myös: to string, to wire)

 

Synonyymit

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "thread":

 

Samantapaisia käännöksiä

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "thread" suomeksi

 

Käyttöesimerkkejä

Hyödyllisiä esimerkkejä "thread" suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

The experts are beginning to lose the thread, and the citizens are completely lost.

Asiantuntijat alkavat olla hakoteillä, eivätkä kansalaisetkaan tiedä, missä mennään.

The thread of consistency in all of these measures is the primacy of politics itself.

Itse politiikan ensisijaisuus on kaikkien näiden toimien johdonmukaisuuden avain.

(EL) Mr President, there is an expression that says 'a man's life hangs by a thread'.

(EL) Arvoisa puhemies, on olemassa sanonta "ihmishenki on hiuskarvan varassa".

The merit of this opinion is that it has drawn all the threads together.

Tämän lausunnon erikoisuus on siinä, että kaikki on kuitenkin yhdistetty.

The fact that the Commission plans to pick up this thread is good news.

Se, että komissio aikoo ryhtyä käsittelemään tätä asiaa, on iloinen uutinen.

Hold the banknote against the light - the thread will appear as a dark stripe.

Kun katsot seteliä valoa vasten, turvalanka näkyy tummana raitana.

A strong anti-Russian current is seen as a red thread in the text.

Tekstissä näkyy punaisena lankana vahva Venäjän vastainen suuntaus.

However, the connecting thread here is the enthusiasm over what we have achieved.

Yhdistävänä tekijänä on kuitenkin intomielinen suhtautuminen siihen, mitä olemme saavuttaneet.

It is quite clear what the common thread is between Soviet socialism and National Socialism.

On varsin selvää, mikä oli yhteinen tekijä neuvostososialismin ja kansallissosialismin välillä.

As I look around I see lots of familiar faces, amongst them some silver threads among the gold.

Katsoessani ympärilleni näen monia tuttuja kasvoja ja nuorten joukossa joitakin vanhoja kettuja.

I very much welcomed Parliament’s initiative last year to draw together the threads in its report.

Olin hyvin iloinen parlamentin viimevuotisesta aloitteesta kerätä langat yhteen mietinnössään.

I say that to illustrate how important thread and fabric are.

Sanon tämän osoittaakseni, miten tärkeitä langat ja kankaat ovat.

Political experience tells us that it is hard to put a broken thread of conversation together again.

Politiikan kokemukset osoittavat, että katkeillutta puheyhteyttä on enää vaikea paikata.

This red thread of independence, which runs through to the present day, had its crucial moment in 1956.

Tämä riippumattomuuden johtoajatus, joka on säilynyt nykypäivään saakka, oli käännekohdassa vuonna 1956.

Secondly, there is a thread of political correctness running through the proposal.

Toiseksi ehdotuksessa on poliittisen korrektiuden sävy.

Otherwise, OLAF will suddenly find itself hanging from only one thread and will no longer be independent.

Muuten OLAF huomaa yhtäkkiä roikkuvansa yhden langan varassa eikä ole enää riippumaton.

On human rights: I want to describe that as a silver thread.

Ihmisoikeuksista: haluan kuvata aihetta hopealankana.

The contradictoriness I have mentioned runs like a thread through other areas.

Mainittu ristiriitaisuus näkyy muissakin asioissa.

The New Orleans tragedy and the New York failure share a common thread – the North American administration.

New Orleansin murhenäytelmällä ja New Yorkin epäonnistumisella on yhteinen nimittäjä: Pohjois-Amerikan hallinto.

This base line is precisely the thread that runs through the entire report.

Juuri tämä peruslinja näkyy koko mietinnössä.
 

Foorumitulokset

"thread" käännös - tulokset foorumilta

 

Anna uusi englanti-suomi-käännös

Onko mielessäsi käännös jollekin tekniselle tai erikoisalan termille jota et löytänyt sanakirjasta? Tunnetko kenties murresanoja tai slangia? Jaa nämä muiden kanssa ja ehdota oma käännös suomeksi alla olevaan kenttään.

englantienglanti

Uusimpia sanaehdotuksia: turha, mukautua, mukautua, suomuinen, varausmaksu

Samankaltaisia sanoja

Vieläkin enemmän käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.