Search for the most beautiful word
purloined
determinate

VOTE NOW

Englanti-suomi-käännös: "pillage"

 

"pillage" suomeksi

Tulokset: 1-26 / 38

pillage {substantiivi}

pillage {subst.} (myös: depredation)

ryöstäminen {subst.}

pillage {subst.} (myös: spoils of war)

sotasaalis {subst.}

to pillage {verbi}

to pillage [pillaged|pillaged] {v.} (myös: to abduct, to heist, to hold up, to loot)

Puuttuuko jokin käännös? Kerro meille tai jätä oma käännöksesi alle.
 

Synonyymit

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "pillage":

 

Käyttöesimerkkejä

Hyödyllisiä esimerkkejä "pillage" suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

It is also the result of the domination and pillaging of Haiti by many countries.

Se johtuu myös monien maiden Haitissa harjoittamasta ylivallasta ja ryöväämisestä.

For years, we have been listening to tales of the shameful pillaging of resources.

Olemme vuosien ajan kuunnelleet tarinoita häpeällisestä luonnonvarojen ryöväämisestä.

Have the murders, expulsions, looting and pillaging in Kosovo stopped?

Ovatko murhat, karkotukset, ryöstely ja tuhopoltot sitten loppuneet Kosovossa?

In the colonial past, pillaging was carried out in an open and shameless fashion.

Siirtomaa-aikoina riisto tapahtui avoimesti ja häpeämättömästi.

It will allow the elites of third countries to be pillaged, thereby exacerbating their situation.

Se mahdollistaa kolmansien maiden eliittien ryöstämisen ja näin heidän tilanteensa vaikeuttamisen.

Despite everything, the pillaging and killing simply continue.

Kaikesta huolimatta ryöstely ja murhaaminen vain jatkuu.

We must curb industrial, pillaging fishing techniques.

Meidän on pysäytettävä teolliset ja ryöstävät kalastusmenetelmät.

In the fight against the pillaging of biodiversity, forest destruction is an absolutely crucial issue.

Metsäkato on ensiarvoisen tärkeällä sijalla, kun pyritään torjumaan luonnon monimuotoisuuden hävittämistä.

The pillaging of resources, as you said, Commissioner, is another factor that is exacerbating this conflict.

Arvoisa komission jäsen, kuten totesitte, luonnonvarojen ryöstely on toinen selkkausta pahentava tekijä.

The agreements must not be a pretext for continuing to pillage the natural resources of developing countries.

Sopimukset eivät saa olla veruke jatkuvalle kehitysmaiden luonnonvarojen ryöstölle.

Despite the fact that the judiciary has branded these activities as illegal, the pillaging goes on undeterred.

Siitä huolimatta, että oikeuslaitos pitää toimintaa lainvastaisena, varastelu jatkuu hellittämättä.

In the fight against the pillaging of biodiversity, the issue of forest destruction is absolutely crucial.

Metsien hävittämisongelma on ensiarvoisen tärkeällä sijalla biologisen monimuotoisuuden hävittämisen torjumisessa.

What this report reveals of the conditions of what must be called pure and simple pillaging can only provoke disgust.

Mietinnön paljastamat puhtaan ja yksinkertaisen ryöstön edellytykset voivat vain inhottaa meitä.

In the fight against the pillaging of biodiversity, destruction of the forest is an absolutely crucial issue.

Metsien hävittämisongelman ratkaisu on ensiarvoisen tärkeällä sijalla biologisen monimuotoisuuden hävittämisen torjumisessa.

The Tunisian people must no longer be pillaged.

Tunisialaisia ei saa enää riistää.

We condemn the illegal exploitation of the mineral resources as well as the pillaging of precious wood, particularly rosewood.

Tuomitsemme mineraalivarojen laittoman hyödyntämisen ja erityisesti ruusupuun kaltaisten arvokkaiden puulajien ryöstämisen.

We have done so by fulfilling our commitments in relation to the trade-related assistance pledged in 2005, rather than by 'pillaging' the EDF.

Olemme tehneet niin täyttämällä sitoumuksemme vuonna 2005 luvatun kauppaan liittyvän avun osalta emmekä niinkään "ryöstämällä" EKR:a

President Mugabe's militia, spurred on by envy and a taste for pillaging, are forcing white farmers into exile, at best.

Presidentti Mugaben miliisit, joita ajaa kateus ja ryöväämisen vietti, pakottavat valkoihoiset maanviljelijät parhaimmassakin tapauksessa maanpakoon.

In other words, the current pillage of certain types, certain deep-water stocks by some EU countries would not be allowed to happen.

Toisin sanoen joidenkin EU-maiden nykyisin harjoittamaa joidenkin kalalajien, joidenkin syvänmeren kalakantojen, ryöstökalastusta ei enää sallittaisi.

In spite of the restrictions and bans which have been introduced, much illegal fishing goes on, or even fishing that can be considered pillaging.

Käyttöön otetuista rajoituksista ja kielloista huolimatta laitonta kalastusta ja jopa ryöstökalastukseksi katsottavaa kalastusta harjoitetaan runsaasti.
 

Foorumitulokset

"pillage" käännös - tulokset foorumilta

 

Anna uusi englanti-suomi-käännös

Onko mielessäsi käännös jollekin tekniselle tai erikoisalan termille jota et löytänyt sanakirjasta? Tunnetko kenties murresanoja tai slangia? Jaa nämä muiden kanssa ja ehdota oma käännös suomeksi alla olevaan kenttään.

englantienglanti

Uusimpia sanaehdotuksia: turha, mukautua, mukautua, suomuinen, varausmaksu

Samankaltaisia sanoja

pilaster · pilchard · pile · pile-up · pilfer · pilferage · pilgarlic · pilgrim · pilgrimage · pill · pillage · pillar · pillbox · pillion · pillory · pillow · pillowcase · pilonidal · pilot · pilots · pilsner

Etsi lisää sanoja Suomi-englanti sanakirjasta.