Yhteistyökumppanimme tarjoavat ammattimaisia käännöspalveluita ja auttavat sinua dokumenttien ja lokalisoinnin kanssa useilla eri aloilla. Näitä aloja ovat esimerkiksi rahoitusala, historia, oikeustiede, vakuutusala, muotiala, peliala, lääketiede, markkinointi jne. Yhteistyökumppaneillamme on erikoistuneita kääntäjiä jokaista tieteenalaa varten, mikä takaa parhaimman mahdollisen kohdekielisen käännöksen. Olit sitten pienyritys, monikansallinen yritys, kansalaisjärjestö tai valtio, yhteistyökumppanimme ottavat tarpeesi huomioon ja tekevät kansainvälistymisestäsi helpompaa. Pyydä tarjousta verkossa tai yksinkertaisesti lähetä tekstisi sähköpostilla ja ota hyöty irti ammattitaitoisesta ja sertifioidusta kääntämisestä. Samalla vältyt myös kulttuurillisiin eroihin, tekstin johdonmukaisuuteen tai ammattisanastoon liittyviltä ongelmilta.

Ammattilaiskäännöksiä sertifioiduilta kääntäjiltä.

Korkealaatuiset käännökset ovat elintärkeitä yrityksesi maineelle. Automaattiset kääntäjät eivät pysty ottamaan huomioon kielellisiä tapoja, asiayhteyttä tai kulttuurisidonnaisuutta. Sen vuoksi teemme yhteistyötä käännöksiin erikoistuneiden yritysten, Translatedin ja One Hour Translationin, kanssa. Tämä takaa dokumenttiesi ja nettisivujesi käännösten luotettavuuden. Voit valita haluamasi kielen vasemmalla olevasta sarakkeesta. Huomaa, että myös moni muu kieli on saatavilla yhteistyökumppaniemme sivuilla – esim. slovakki, latvia, bulgaria, islanti, heprea, albania jne.

Haluan mennä takaisin bab.la-sanakirjoihin!

Ammattikäännöslaatua hyvän hintaan:

Ymmärrämme tarpeen kulunhallinnalle - kaikki käännökset teetetään ammattilaisilla kiinteään hintaan. Voit valita erikoistumisasteen käännöksellesi, tarvitsetko työhön asiantuntijasanastoa sekä jos tarvitset ylimääräisen tarkistuslukukerran tekstillesi.

Takaamme:

  • Syntyperäiset puhujat: Työskentelemme ainoastaan sertifioitujen kääntäjien kanssa varmistaaksemme parhaan mahdollisen laadun.
  • Korjauslukemisen ja tarkastuksen: Käytä korjauslukemisvaihtoehtoamme saadaksesi yhä parempia käännöstuloksia.
  • Tietosuojan: Suojelemme tietojanne koko käännösprosessin ajan.

Miksi käyttää sertifioitua kääntäjää?

Käännöksen teettäminen ammattikäännöstoimistolla maksaa enemmän, ja hyvästä syystä. Konekäännökset, käännösohjelmat tai automaattiset kääntäjät eivät tunnista kielen hienouksia. Kun alkuperäistekstin eteen on nähty paljon vaivaa, myös käännöksen pitäisi heijastaa siihen käytettyä työmäärää. Ilmaisten käännösohjelmien käyttö voikin usein johtaa noloihin käännösvirheisiin. Suosittelemme lämpimästi ammattikääntäjän käyttöä ilmaisten konekääntäjien sijasta, jotta voisit olla varma siitä, että käännös on täsmällinen, pätevä ja ammattimainen.

Käännös vai lokalisointi?

Kääntämisen ja lokalisoinnin erottaminen toisistaan saattaa olla joskus vaikeaa. Kääntämisellä tarkoitetaan lähdetekstin tarkkaa mukauttamista kohdekielelle. Kaikenlaiset dokumentit, kuten esimerkiksi tekstit, videot, nettisivut, PowerPoint-esitelmät, käyttöliittymät jne., voidaan kääntää. Lokalisointi on tärkeä osa kääntämistä. Siinä nettisivut ja ohjelmistot mukautetaan kielellisten, kulttuurillisten ja teknisten kriteerien mukaisiksi, jotta käännös vastaisi kohdeyleisön odotuksia.

Ammattikääntämisen tärkeys lokalisoinnin aikakaudella

Tuotteiden, palvelujen ja pääoman kansainvälisen kaupan lisääntyminen muuttaa globaaleita markkinoita koko ajan kilpailuhenkisempään suuntaan. Jotta saat brändisi erottumaan kansainvälisistä kilpailijoista, tulee brändiviestinnän olla suunnattu selkeällä ja tehokkaalla tavalla jokaiselle kohdemarkkinalle. Sen takia nettisivusi ja ohjelmistosikin pitää soveltaa kohdemarkkinoiden kulttuurin mukaisiksi. Tätä edellä mainittua prosessia kutsutaan lokalisoinniksi. Lokalisointi pitää sisällään mm. sen, miten ajan ja päivämäärän esitysmuotoa muutetaan Amerikan ja Britannian markkinoita varten ja millä valuutalla hinnat ilmoitetaan espanjankielisillä markkinoilla, riippuen siitä, onko kohdemaana Espanja, Chile, Kolumbia vai Argentiina. Jotta voit olla varma, että tämän kaltaiset mukauttamisongelmat tulevat ratkotuiksi, suosittelemme kääntymään virallisen kääntäjän puoleen.