Top

if you don't have a webcam, send a picture with this file name: rose.jpg or pink.jpg - co to znaczy?

0 votes
asked May 4, 2012 in Puola by anonymous

1 Answer

0 votes
Jeśli nie masz kamery internetowej, wyślij zdjęciem w pliku o nazwie: rose.jpg lub pink.jpg
answered May 4, 2012 by anonymous
...