Top

Co oznacza zwrot "getting into full stride"?

0 votes
asked Mar 7, 2012 in Puola by anonymous

1 Answer

0 votes
to get into full stride - rozpędzić się, rozwinąć pełną prędkość, rozwinąć się, osiągnąć optimum  
answered Mar 8, 2012 by Asia (22,490 points)
...